ALOCAŢIE COPII 2023. Veste bună pentru 3,5 milioane de copii, vin bani mai mulţi de la stat

Alocaţia are caracter universal şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, dar care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora.

15 sept. 2023, 17:39
ALOCAŢIE COPII 2023. Veste bună pentru 3,5 milioane de copii, vin bani mai mulţi de la stat

ALOCAŢIE COPII 2023. În iulie 2023, au beneficiat de acest ajutor 3.516.250 de copii, cei mai mulţi din Bucureşti (360.762) şi din judeţele Iaşi (191.869), Suceava (132.270), Constanţa (123.109) şi Bacău (121.498), informează Agerpres.

Suma medie plătită a avut cea mai mare valoare în judeţele Caraş-Severin – de 303,70 lei, Botoşani (303,55 lei) Ilfov (301,70 lei).

Alocaţia are caracter universal şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, dar care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora.

Un proiect de ordonanță de urgență aprobat în urmă cu doi ani prevede că, începând din anul 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie a inflației.

Rata medie anuală a inflației este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică. Prin urmare, alocațiile pentru copii ar urma să crească și de la 1 ianuarie 2024.

Titularul alocaţiei de stat pentru copii este copilul. Dreptul la alocaţie de stat pentru copii se stabileşte cu luna următoare celei în care s-a născut copilul.

Alocaţii copii 2023, majorări de peste 300%. Cu 256 de lei pe lună, în 20 de ani, un părinte poate economisi 61.440 de lei

ALOCAŢIE COPII 2023. Valoarea alocației pentru copii a crescut semnificativ în ultimii opt ani – cu 315% pentru cei de până ȋn doi ani și cu 609% pentru cei cu vârsta cuprinsă între doi și 18 ani. În 2015, alocațiile se situau la nivelul modest de 200 de lei, pentru micuții de zero-doi ani, respectiv la 42 de lei, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi și 18 ani. Din septembrie 2023, situația s-a schimbat în mod semnificativ. În prezent, părinții primesc 631 de lei pentru prima categorie și 256 de lei pentru cea de-a doua. Cu o gestionare eficientă a resurselor, părinții pot dubla suma primită din alocații, până la majoratul copiilor.

Alocatia pentru copii este un sprijin financiar lunar oferit părinților în funcție de vârsta copiilor lor. Dar, în ciuda creșterii semnificative din ultimii ani, aceasta rămâne adesea insuficientă pentru a acoperi toate nevoile unui copil. Cu toate acestea, cu o gestionare eficientă a acestor resurse financiare, părinții pot oferi un sprijin copiilor lor, în special când aceștia ajung la vârsta de 18-20 de ani și se confruntă cu cheltuieli pentru educație, prima mașină sau locuință.

ALOCAŢIE COPII 2023. Asigurarea unui start bun în viață este o prioritate pentru părinții și viitorii părinți. Acoperirea costurilor educației, asigurarea primei mașini sau economisirea pentru prima locuință sunt obiective comune în viața tinerilor când depășesc pragul vârstei de 18-20 de ani. În acest moment, părinții pot juca un rol semnificativ în asigurarea unui început financiar stabil pentru copiii lor, evitându-le astfel situații dificile, datorii sau credite. Cu toate acestea, resursele financiare pot fi limitate, motiv pentru care obiectivele trebuie planificate cu grijă din timp. Un instrument foarte util pentru părinți este gestionarea eficientă a alocației oferite de stat”, spune Ion Soltinschi, consultant Mr. Finance.

 

ALOCAŢIE COPII 2023. CUM POATE FI GESTIONATĂ ALOCAȚIA COPIILOR

Una dintre cele mai simple opțiuni este economisirea acestor bani proveniți din alocații, fie păstrându-i acasă, fie depunându-i într-un cont de economii. Cu 256 de lei pe lună, în 20 de ani, un părinte poate economisi aproximativ 61.440 de lei.

O altă opțiune ar fi constituirea unui depozit bancar care să ofere dobândă. Cu un randament mediu anual de 4%, în 20 de ani, se pot economisi 61.440 de lei și se poate obține un sold de 90.058 de lei. Adică, un câștig net de 28.618 de lei.

 

O alternativă mai riscantă, dar potențial mai profitabilă, este investiția la bursă. Cu un randament mediu de 8%, aceiași 256 de lei pot deveni, peste 20 de ani, aproximativ 138.000 de lei. Totuși, această opțiune necesită timp, implicare și o înțelegere a pieței de capital.

În cele din urmă, poate fi luată în considerare încheierea unei asigurări de viață cu capitalizare. Aceste produse oferă adesea randamente competitive și scutiri de impozit. Astfel, alocația de 256 de lei lunar poate deveni aproximativ 27.000 de euro în 20 de ani.

Alocaţie de 60 de euro pe lună pentru fiecare copil până la sfârşitul anului 2024

Aceste opțiuni nu reprezintă sfaturi de investiții, dar oferă părinților diverse modalități de a gestiona alocația copiilor pentru a asigura un start bun în viață.

Cu planificare și gestionare adecvată, chiar și sumele mici pot contribui semnificativ la viitorul financiar al copiilor.

ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

Alocaţia de stat pentru copii se acordă conform prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare.

BENEFICIARI:

 • Toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
 • Copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

IMPORTANT!

 • Titularul alocaţiei de stat pentru copii este copilul;
 • Dreptul la alocaţie de stat pentru copii se stabileşte cu luna următoare celei în care s-a născut copilul;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care repetă anul şcolar, nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificate medicale;
 • plata alocaţiei de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare înregistrării cererii;
 • În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni;
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare, respectiv:
 • decesul copilului sau, după caz, al tânărului
 • tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condiţiile legii
 • copilul cetăţenilor străini sau apatrizi rezidenţi în România, nu mai locuieşte în România
 • Reprezentantul legal al copilului sau, după caz, tânărul este obligat să comunice, în scris, Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acestora, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu copiii lor.

CUANTUM alocaţie de stat pentru copii:

 • 631 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • 256 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
 • 631 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip completată şi semnată de către reprezentantul legal al copilului sau, de către copil, după împlinirea de către acesta a vârstei de 14 ani, cu încuviinţarea reprezentantului său legal (original);
 • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali ai copilului (copie);
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, copie (faţă verso);
 • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul (copie);
 • Livretul de familie (copie) în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
 • Actul de identitate al reprezentantului legal al părintelui minor, în cazul în care acesta din urmă nu are capacitate deplină de exerciţiu (copie);
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei (copie):
 • Hotarâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei
 • Hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei
 • Hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului
 • Dispoziţia directorului general al D.G.A.S.P.C. sau, după caz, hotărâre judecatorească, pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă
 • Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei
 • Actul de deces al unuia dintre părinţi
 • Alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale
 • Pentru plata în cont bancar dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă
 • Declaraţia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.