Bani de la stat pentru înfiinţarea stânelor şi centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

În şedința Guvernului din 12 octombrie 2022 au fost adoptate trei Hotărâri prin care se creează cadrul legal pentru acordarea de sprijin pentru mai multe tipuri de investiții ce vizează zona montană. Astfel, se stabilesc valorile schemelor de finanțare pentru anul 2022, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control în cadrul următoarelor programe de investiții ce vizează înființarea stânelor montane, înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană.

12 oct. 2022, 13:15
Bani de la stat pentru înfiinţarea stânelor şi centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

Guvernul dă bani pentru înființarea stânelor montane, înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană.

„Prin aprobarea în Guvern a unui pachet de trei acte normative operaționalizăm Programul de susținere a zonei montane și demarăm ajutorul atât de așteptat de cei care se îngrijesc de generații să valorifice potențialul fantastic de dezvoltare al muntelui. Punem la dispoziția fermierilor și producătorilor un total de aproape 220 de milioane de lei pentru înființarea de stâne, centre de colectare lapte sau de prelucrare a laptelui, precum și centre de colectare fructe de pădure și ciuperci ori plante medicinale și aromatice, pe scurt, investim în producția românească pentru a oferi țării cât mai multe produse de calitate, iar oamenilor care locuiesc în zona montană locuri de muncă și oportunități de dezvoltare a afacerilor”, a declarat ministrul Petre Daea.

Cele trei programe de investiții se vor derula până la sfârșitul anului 2022, plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenţia Naţională a Zonei Montane, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Pentru programul de investiții pentru înființarea stânelor montane Guvernul a alocat un buget de 34.640.000 lei pentru anul 2022.

De acest program pot beneficia:

a)     persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
b)     grupuri de producători;
c)     cooperative agricole;
d)     persoane juridice;
e)     persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industria alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie crescători de animale;
b) să își desfășoare activitatea în zona montană;
c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare, de  aprobarea Programului de investiții;
d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Citeşte şi: Ce se întâmplă în organismul tău după ce mănânci slănină cu ceapă şi brânză. Reţeta de slănină cu brânză ca la stână, simfonie în farfurie

 

Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
Bugetul alocat schemei este de 92.000.000 lei.

Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
b) grupuri de producători;
c) cooperative agricole;
d) persoane juridice;
e) persoane juridice care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană, conform Legii nr. 296/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;
b) să își desfășoare activitatea în zona montană;
c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investiții prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;
d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

 

Pentru programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
bugetul alocat este de 93.000.000 lei.

Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
b) grupuri de producători;
c) cooperative agricole;
d) persoane juridice;
e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să își desfășoare activitatea în zona montană;
b) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;
c) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Citeşte şi: Geta Sterp, sora lui Culiță, își face luna de miere la stână. Cum a fost surprinsă proaspăta mireasă, la mai puțin de o săptămână de la nuntă

 

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței de Guvern

PROIECT DE LEGE pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional, precum şi măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţii

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Vâlcea în domeniul public al Oraşului Bălceşti, jud. Vâlcea şi de modificare a Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor pentru turism pedestru

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent Ţintei 377, Componenta 12- Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare şi Rezilienţă al României, precum şi a Metodologiei de aprobare a investiţiilor finanţate din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului de asistenţă tehnică dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii privind asistenţa tehnică necesară implementării jaloanelor/ţintelor din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „ElieWiesel”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 325

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, precum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada- Simeria” pentru unităţile administrativ-teritoriale: Simeria, Deva, Veţel, Brănişca, Ilia, Gurasada, Burjuc şi Zam-judeţul Hunedoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Tren metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770- km 100+900″, pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reducerea riscului la inundaţii a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi”

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind unele măsuri referitoare la mutarea temporară a arhivei fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 2817 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 425

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a reuniunii anuale a înalţilor funcţionari din domeniul bugetar din ţările din Europa Centrală, de Est şi de sud-Est, în perioada 26·28 octombrie 2022, la Bucureşti

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază cuprinse în anexa nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti, precum şi pentru transmiterea unui bun imobil din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Național al Dansului București

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului-cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elvețian privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice şi sociale în Uniunea Europeană

MEMORANDUM cu tema: Derularea negocierilor şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind Asistența pentru implementarea proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor Uniunii Europene, precum şi eliberarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Deplinelor Puteri în acest scop

MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis aferente participărilor individuale ale operatorilor economici români la târguri şi expoziţii cu caracter internaţional organizate în statele membre ale Uniunii Europene şi în ţările terţe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, la misiuni economice desfăşurate în străinătate, la manifestări internaţionale, organizate în format virtual, pentru care sunt solicitate taxe (INTI), în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, precum şi privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocieri şi semnării Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chişinău la 20 mai 2021

MEMORANDUM cu tema: suplimentarea cu 21 posturi a numărului maxim de posturi bugetate ale Secretariatului General al Guvernului

MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unui număr de 40 posturi vacante aferente Direcţiilor Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea asigurării activităţii de control sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la frontieră, precum şi activităţile de control din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

MEMORANDUM cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei revizuite cuprinzând cei 3 candidaţi ai României pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1^9) din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă