Băsescu: Avem datoria să încercăm să urmăm exemplul Brâncovenilor

Preşedintele Traian Băsescu a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul comemorării a 300 de ani de la martiriul Sfinţilor Brâncoveni, în care afirmă că românii au datoria de a încerca să urmeze exemplul acestora, transmite Agerpres.

16 aug. 2014, 09:55
Băsescu: Avem datoria să încercăm să urmăm exemplul Brâncovenilor

„Doresc să adresez salutul meu călduros cu prilejul comemorării de astăzi, comemorare plină de semnificaţii deosebite pentru istoria şi spiritualitatea românească: tricentenarul martiriului Sfinţilor Brâncoveni. Sărbătoarea aceasta are loc, nu întâmplător, într-un timp şi într-un loc de care viaţa martirilor Brâncoveni este profund legată. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2014 drept ‘Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni’ în Patriarhia Română, iar Biserica ‘Sfântul Gheorghe – Nou’ adăposteşte trupul voievodului martir Constantin Brâncoveanu adus în ţară de către soţia sa, doamna Maria, pentru a fi înmormântat în frumoasa ctitorie pe care voievodul a ridicat-o în capitala ţării’, arată şeful statului în mesaj.

Şeful statului subliniază că sărbătoarea Sfinţilor Brâncoveni este un eveniment important pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru credincioşii ortodocşi.

‘Este un moment extraordinar de emoţionant pentru noi toţi, cei care am dorit să cinstim împreună memoria unui domnitor care a însemnat atât de mult în istoria noastră, în spiritualitatea şi în cultura românească. Privind în urmă la ceea ce au dăruit Brâncovenii în istoria României, suntem invitaţi să reflectăm la exemplaritatea unui destin pe deplin asumat, în spiritul jertfei şi al credinţei mărturisitoare’, susţine Băsescu.

El arată că domnitorul Constantin Brâncoveanu, cunoscut şi preţuit în întreaga Europă, şi-a asumat integral misiunea care i-a fost încredinţată ca voievod al Ţării Româneşti.

‘Într-o perioadă politică dificilă, la confluenţa dintre Răsărit şi Apus, Constantin Brâncoveanu a răspuns în egală măsură vocaţiei sale de om politic, dar şi de ctitor şi cărturar, împlinind, în chip strălucit, destinul domnitorului luminat, preocupat de artă şi cultură, asemenea marilor principi ai Renaşterii’, spune şeful statului.

În mesaj, preşedintele Băsescu subliniază că de numele lui Constantin Brâncoveanu se leagă numeroase ctitorii în frumosul stil brâncovenesc, precum Academia domnească din Bucureşti înfiinţată la 1694, şcoli superioare şi biblioteci care au devenit centre de cultură rivalizând cu cele din Apusul Europei şi tipărirea Bibliei de la Bucureşti, prima ediţie integrală a Sfintei Scripturi scrisă în limba română, ‘toate echivalând cu un înalt act de cultură şi spiritualitate, prin care domnitorul a rămas în conştiinţa naţională’.

‘Această plurivalenţă a preocupărilor sale ne face să vorbim despre o ‘epocă brâncovenească’ înţelegând prin aceasta o perioadă de înflorire în spiritul unei unităţi care, cu siguranţă, a pregătit intrarea noastră în modernitate’, afirmă şeful statului.

El a arată că românii sunt un popor cu numeroase modele demne de urmat.

‘Noi, contemporanii, avem privilegiul de a-i cinsti cum se cuvine pe Brâncoveni şi, totodată, datoria de a încerca să le urmăm exemplul. Mă bucur că evenimentul de astăzi readuce în conştiinţa naţională unul dintre cele mai strălucite figuri politice şi culturale din istoria noastră medievală. Destinul Brâncovenilor, urmat şi de moartea lor martirică la Constantinopol în anul 1714, dovedeşte forţa cu care un om a fost capabil să schimbe în bine destinul ţării sale, chiar cu preţul jertfei propriei vieţi şi aceea a fiilor săi’, subliniază Traian Băsescu.

Potrivit şefului statului, ‘curajul mărturisirii, fermitatea în apărarea adevărului şi a dreptăţii sunt condiţiile fără de care destinul unei comunităţi nu poate fi imaginat’.

‘Dacă noi toţi vom înţelege şi vom asuma cu deplină responsabilitate această lecţie de viaţă, vom avea şansa să continuăm destinul pe care voievodul Brâncoveanu l-a dorit pentru poporul său. Istoria evoluează, antrenându-ne în transformările ei, şi sunt convins că este necesar, mai mult ca oricând, să ne păstrăm fidelitatea faţă de toate aceste repere care ne pot orienta spre progres, spre modernizare, spre dezvoltarea potenţialului extraordinar de care dispunem. Am încrederea că sărbătoarea de astăzi va fi un prilej de bucurie şi de speranţă pentru toţi românii şi, mai ales, pentru cei care, având respect pentru alegerea şi jertfa martirilor Brâncoveni, vor păstra vie amintirea lor’, conchide preşedintele Băsescu.


loading...
Partenerii noștri