Burse iunie 2024. Ce bani primesc elevii care au luat deja vacanţa de vară, anunţ oficial de la Ministerul Educaţiei

Elevii care dau Evaluare Națională și Bacalaureat 2024 primesc bursa de merit pentru toată luna iunie și pe câteva zile din iulie, conform Ministerului Educației
Filip Stan
10 iun. 2024, 16:51
Burse iunie 2024. Ce bani primesc elevii care au luat deja vacanţa de vară, anunţ oficial de la Ministerul Educaţiei
Cum a reacționat un elev cu media 4, după ce a aflat că primește bursă de merit.

Burse iunie 2024. Absolvenții clasei a VIII-a și clasei a XII-a care susțin examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat 2024 primesc burse de merit până la afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor, conform unei note a Ministerului Educației, transmisă la solicitarea Edupedu.ro. Astfel că, elevii clasei a VIII-a și cei care susțin Bacalaureatul vor primi bursa de merit integral pe luna iunie, adică 450 de lei, la care se adaugă banii pe 7, respectiv 10 zile pe luna iulie.

Pe 9 iulie 2024 se afișează rezultatele finale la Evaluarea Națională 2024 și pe 12 iulie rezultatele finale la Bacalaureat, conform calendarelor oficiale.

Nota Ministerului Educației vine după ce unele școli au înțeles să calculeze bursele elevilor în funcție de data la care se încheie cursurile. Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile pe 14 iunie și cei care susțin Bacalaureatul  pe 7 iunie.

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, prima reacție după discursul viral al unei șefe de promoție la absolvirea liceului: „Un teribilism al unui copil deștept”

Bursele de merit și tehnologice nu se vor acorda integral nici în anul școlar 2024-2025, cuantumul minim fiind doar pe hârtie 450 de lei.
Bursele de merit pentru elevii care termină clasa a VIII-a se acordă și pe timpul pregătirii și susținerii Evaluării Naționale 2024, iar pentru elevii de liceu și din învățământul profesional și tehnic și pe perioada examenului național de bacalaureat, de certificare a calificării profesionale și a pregătirii practice, potrivit Ministerului Educației, citând prevederile art.3 din Metodologia-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024, aprobată prin ordinul nr. 6238/2023.

„Art. 3 – Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 6 alin. (1) și la art. 12 alin. (1).”

„Absolvenții clasei a VIII-a și clasei a XII-a care susțin examene naționale beneficiază de burse până la afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor”, a transmis Ministerului Educației.

Elevii care primesc burse și în vacanța școlară, adică excepțiile menționate la Art. 3, sunt elevii care primesc burse de bursă de excelență olimpică I și II și elevii cu burse sociale.

Sumele pe care le primesc elevii care susțin examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat 2024
Potrivit metodologiei, pentru lunile din anul școlar în care sunt vacanțe, modalitatea de calcul a burselor de excelență, de merit și tehnologice este (CmB / NZL) x (NZL – NZV), unde:

CmB = cuantumul minim al bursei (stabilit prin lege/ordin de ministru)
NZL = număr zile lucrătoare în luna respectivă
NZV = număr de zile de vacanță în luna respectivă, exclus zilele de sâmbătă și duminică.

În calculul de mai sus sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare.

Bursa de merit este minimum 450 de lei pe lună, bursele sociale sunt 300 de lei, cea tehnologică este 300 de lei și bursa acordată mamelor minore este de 700 de lei lunar.

Iunie: 20 de zile lucrătoare, 20 de școală pentru elevii care susțin examenele naționale – 450 de lei bursa de merit
Iulie: 22 de zile, 7 zile de cursuri pentru elevii care susțin Evaluarea Națională, 10 zile de cursuri pentru elevii care susțin Bacalaureatul: 136.95 lei, respectiv 195.65 de lei.

Evaluarea Națională 2024. Un profesor din Buzău face pregătire gratuită online la Limba Română pentru elevii care dau examen anul acesta

Elevii care termină școala pe 21 iunie vor primi 342 de lei bursa de merit.

Bursele de merit și bursele tehnologie se vor acorda și pe perioada examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, suma variind în funcție de data afișării rezultatelor finale și a încheierii pregătirii practice.

Astfel conform metodologiei, elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul tehnologic de stat beneficiază de bursă tehnologică. Prin excepție, în anii școlari 2023-2024 și 2024-2025, bursa tehnologică se acordă doar elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.

Potrivit structurii anului școlar 2023-2024, pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024.

Modalitatea în care este organizat anul școlar 2023-2024 pentru filiera tehnologică se regăsește în ordinul ministrului educației nr. 3.941 din 7 aprilie 2023.

a) „pentru clasa a XII-a învățământ zi:

29 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
5 săptămâni de stagii de pregătire practică;
b) pentru clasa a XIII-a învățământ seral:

29 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
5 săptămâni de stagii de pregătire practică.”
Data până la care primesc bursa tehnologică și de merit elevii înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC, conform calendarului examenelor de certificare pentru absolvenții din învățământul profesional și tehnic, în 2023-2024:

„Art. 11. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional – nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2024:

— înscrierea candidaților: 1—5 iulie 2024;

— desfășurarea probelor de examen: 8—12 iulie 2024;

— afișarea rezultatelor finale: 15 iulie 2024.

Art. 15. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică – nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2024:

— înscrierea candidaților: 19—21 august 2024;

— desfășurarea probelor de examen: 22—23 august 2024;

— afișarea rezultatelor finale: 26 august 2024.”

 

Burse de 3.000 de lei. Ce elevi pot să încaseze lunar un salariu de la stat

Începând cu anul școlar 2024-2025, se acordă burse de până la 3.000 de lei pentru elevi. Ministerul Educației schimbă regulile privind acordarea burselor de merit și cele rezultate în urma olimpiadelor și concursurilor școlare.

Ministerul Educației propune și un nou tip de bursă, de reziliență, pentru elevii cu medii de peste 7, conform noilor criterii de acordare a burselor pentru elevi pentru anul școlar 2024-2025 din proiectul de OUG.  Bursa de reziliență va avea valoarea de 300 de lei pe lună.

În plus, conform ministrei Ligia Deca, la zece absențe, elevii nu mai primesc bursa de excelență, merit, de reziliență, socială sau tehnologică, scrie Edupedu.

Între timp, în acest an școlat, bursa de merit se acordă, în 2024, celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale. Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale.

Cum se încheie mediile elevilor la final de an școlar 2024. Iată cum se calculează pentru media la fiecare disciplină și media generală

Pentru elevii de clasa a V-a, bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecime, fără a fi rotunjite, a notelor pe care aceștia le-au obținut în primele două intervale de învățare în anul școlar în curs.

Pentru elevii de clasa a IX-a, bursele de merit se acordă pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional. Bursele de merit se mai acordă și elevilor care au fost premiați la etapele județene ale olimpiadele școlare și elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale. De asemenea, cei care au obținut medalii de aur la campionate naționale organizate e federațiile sportive naționale în sporturi olimpice sunt recompensați cu bursă.

Pentru a beneficia de bursa de merit în 2024, elevii trebuie să depună la secretatul școlii copiile certificate ale diplomelor obținute la competiții, în primele 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor din anul școlar.

Totodată, pentru bunele de excelență olimpică I se iau în calcul distincțiile, premiul I, II, III și mențiuni obținute la olimpiade internaționale. Asta include și Olimpiada națională a Sportului Școlar.

Bursele de merit se plătesc lunar pe perioada cursurilor școlare, pe data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent e rezultatele obținute în anul școlar anterior.

În anul școlar 2023-2024, valoarea bursei de merit pentru elevi este de 450 de lei, dar lunar se scad zilele când nu s-au făcut cursuri, astfel că diferă cuantumul.

Valoare burse elevi 2024

 • Bursa de excelență olimpică I – intre 750 si 3000 de lei
  Bursa de excelență olimpică II – 700 de lei
  Bursa de merit – 450 de lei
  Bursa socială – 300 de lei
  Bursa pentru mame minore – 700 de lei
  Bursa tehnologica – 300 de lei

Bursa socială
Bursa socială este în cuantum de 300 de lei pe lună și reprezintă o formă de sprijin pentru elevii care vin din medii dezavantajate socio-economic sau din grupuri vulnerabile ori cu situații medicale speciale, pentru a putea merge la școală și pentru a împiedica abandonul școlar.

Prin excepție, se acordă burse sociale și elevilor minori, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele de tip „A doua șansă”.

Elevii care au bursă socială își pot păstra confidențialitatea privind identitate, a datelor cu caracter personal și a informațiilor referitoare la situația în care se află.

Nu sunt bani pentru majorările promise profesorilor. Ministerul Educației spune că așteaptă rectificarea bugetară pentru a putea asigura banii necesari creșterilor salariale
Dreptul la bursă socială al elevilor din familii cu venituri minime se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Acordarea bursei se face după comunicarea de către agențiile pentru plăți și inspecție școlară socială județeană, respectiv a Muncipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul la zi și care provin din familii beneficiare de ajutor de incluziune.

Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie. Bursele sociale se pot cumula cu alte tipuri de burse.

Bursa tehnologică
Aceste burse se adresează elevilor care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condițiile stabilite de lege. Acest tip de bursă pot fi cumulate cu orice alt tip de bursă.

Acest tip de bursă este o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile metodologiei-cadru.

Bursa tehnologică înlocuiește bursa profesională care se acorda până anul trecut. Mai exact, statul vrea să susțină participarea și reușită școlară a elevilor din învățământul profesional. Cuantumul acestei burse este de 300 de lei și se acordă lunar pe perioada cursurilor.

Totuși, dacă elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate, nu mai primesc această bursă.

Tipul acesta de bursă nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul școlar următor, dacă elevul a comis abateri disciplinare grave și are media generală la purtare sub nota 7 în anul precedent.

În plus, nici elevii repetenți nu beneficiază de această bursă în anul pe care îl repetă.

Bursa socială, bursa tehnologică și bursa pentru mame minore pot fi cumulate între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II ori cu bursa de merit.

Bursa pentru mame minore
Mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția să frecventeze orele de curs.

Aceasta este o formă de sprijin pentru mamele minore pentru a susține participarea lor la educație și a preveni abandonul și nereușita școlară.

Burse elevi 2024, s-au schimbat iar regulile. Cât mai este bursa de merit şi când intră banii pe card
Pentru a primi această bursă, părinții sau reprezentanții legali trebuie să depună la unitatea de învățământ cererea părintelui/reprezentantului legal și certificatul de naştere pentru copilul/copiii aflat/aflaţi în întreţinerea mamei minore.

Bursa pentru mamele minore este disponibilă pe tot parcursul anului școlar, inclusiv în timpul examenelor importante, cum ar fi evaluarea națională sau bacalaureatul, și în timpul pregătirii practice.

Cu toate acestea, dacă o mamă acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu va primi bursa pentru acea lună.

Decizia de a retrage bursa în astfel de cazuri este luată de directorul școlii, la sugestia Comisiei de management al burselor.

Bursele sunt plătite lunar de către școlile respective, până la data de 15 a lunii pentru luna anterioară. Dacă ziua de 15 cade într-o zi de odihnă săptămânală, într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi liberă, plățile vor fi făcute în ziua lucrătoare precedentă.

Spynews
Xtra Night Show. Gabi Bădălău și iubita lui, Daria, interviu la dublu! Ce spune rusoaica sexy despre afacerist / VIDEO
Bzi.ro
Cum a slăbit Florin Busuioc după ce a fost la un pas de moarte: „Nu mă mai duc la borcanul cu ciocolată la 2 noaptea!”
Fanatik.ro
Top 5 zodii care renasc din propria cenușă în următoarele 3 luni. Norocul și bunăstarea se întorc în viața lor, vine cea mai frumoasă perioadă
Capital.ro
Lege pentru toți conducătorii auto din România. De ce documente au nevoie șoferii
Playtech.ro
Mădălina Ghenea, apariție de INFARCT! Cu SÂNII la vedere, rochia a trădat-o! S-a văzut TOT!
DailyBusiness
Încă mai poți prinde oferta la Lidl! Se întâmplă azi, 22 iunie
Adevarul
Emmanuel Macron a declanșat momentul Brexit al Franței, avertizează Michel Barnier, fostul negociator-șef al UE pentru Brexit
Spynews
Xtra Night Show. Bianca Drăgușanu vrea să facă pace cu Claudia Pătrășcanu! Cine ar fi fost vinovat de acest conflict: ”Regret...” / VIDEO
Spynews
Xtra Night Show. Petrecere de fițe în showbiz! Cristina Spătar și-a sărbătorit ziua de naștere la restaurantul lui Adrian Minune: ”A fost superb” / VIDEO
Evz.ro
Apare o autostradă vitală pentru România. Va face legătura între două mari orașe
Impact.ro
Fiica lui Virgil Ianțu, apariție de INFARCT! Jasmina s-a pozat aproape DEZBRĂCATĂ! WOW!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Andreea Bălan, într-un costum de baie alb, la Dubai. L-a zăpăcit pe iubitul ei tenismen, care e cu 9 ani mai tânăr
wowbiz.ro
Filmul complet al tragediei de la malul Mării Negre! Diana, tânăra înghițită de valuri în fața iubitului ei, ar fi putut fi salvată? Detalii șocante au ieșit la iveală: „Ne-a spus”
Cancan.ro
ȘOC la EURO 2024! Din păcate, este adevărat 😔
Playsport.ro
WOW, FRIGE! Veronica e cea mai fierbinte apariție de la Euro! Ce a putut să spună înaiinte de meciul României
kanald.ro
Tragedie la malul Mării Negre! Diana a fost smulsă de valuri din brațele iubitului. Trupul neînsuflețit al tinerei a fost găsit după câteva zile
Capital.ro
Regulă pentru șoferii din România. Ce distanță trebuie să aibă față de vehiculul din față
StirileBZI
Noi modificări în statutul elevului 2024. Părinții nemulțumiți pot contesta notarea făcută de profesori
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Mihaela Borcea, imagini îndrăznețe: și-a etalat bustul generos în costum de baie!
stirilekanald.ro
A murit la 36 de ani în timp ce se afla în vacanță. "Regina frumuseții", atac de cord pe iaht
substantial.ro
Liderul laburist Keir Starmer exclude revenirea la UE și reiterează opoziția față de redeschiderea dezbaterii despre Brexit
MediaFlux
Anunț pentru pensionarii care NU AU PRIMIT decizia de recalculare a pensiei prin poștă. Ce au de făcut
Shtiu.ro
Top 3 țări cu cei mai proști locuitori. Îi trimiți după apă, vin cu pâine! Pe ce loc sunt românii?