Calendar ortodox 18 iunie 2021. Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul. Rugăciune către Sfântul Mucenic Leontie pentru îndepărtarea vrăjmaşilor

În această zi, sunt prăznuiţi Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul. Azi este bine să rosteşti rugăciunea către Sfântul Mucenic Leontie pentru îndepărtarea vrăjmaşilor.

17 iun. 2021, 13:18
Calendar ortodox 18 iunie 2021. Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul. Rugăciune către Sfântul Mucenic Leontie pentru îndepărtarea vrăjmaşilor
Sfintii Mucenici Leontie, Ipatie si Teodul

Sărbători religioase 18 iunie 2021

Ortodoxe: Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul

Greco-catolice: Sf. m. Leontie

Romano-catolice: Ss. Marcu şi Marcelian, m.

Calendar ortodox 18 iunie 2021. Cine au fost Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul

Sfinții Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul au luat mucenicia în anul 73, în vremea persecuției împotriva creștinilor pornite de cezarul Adrian, scrie crestinortodox.ro

Leontie a fost comandant roman în orașul Tripoli din Fenicia. Aflând că Leontie este creștin, Cezarul Adrian a ordonat arestarea lui. Ipatie, conducătorul ostaţilor care s-au dus să-l aresteze, s-a îmbolnăvit pe drum, oastea fiind nevoită să se oprească. Într-o noapte, lui Ipatie i s-a arătat un înger, zicându-i: „Dacă vrei să te faci bine, atunci strigă de trei ori, ridicându-ți privirea spre cer: Dumnezeule al lui Leontie, ajută-mi mie!„.

Ipatie a descoperit ostașilor vedenia și toți au strigat după cum spusese îngerul.  Minunea însănătoșirii lui Ipatie i-a uimit pe mulți, dar mai ales Teodul, un soldat în detaşamentul condus de Ipatie.  Atunci Ipatie și Teodul au luat hotărârea de a o lua înaintea celorlalți pentru a-l găsi ei primii pe Leontie.

Citeste si EXCLUSIV Interviu cu preotul Constantin Necula: M-a marcat că am găsit oameni plecând într-o grabă impresionantă pe lumea cealaltă

Când au ajuns, Leontie le-a vorbit despre credința în Hristos astfel încât inimile lor s-au aprins de dragoste pentru Dumnezeu. În acel moment, dintr-un nor s-a pogorât Sfântul Duh care le-a botezat sufletele.

Cezarul Adrian a continuat să-i prigonesca pe Teodul și pe cei doi fii duhovnicești ai săi. Astfel, fiind prinși, Ipatie și Teodul au fost torturați murind prin decapitare. Leontie a fost torturat până când sufletul său s-a mutat la Domnul.

Calendar ortodox 18 iunie 2021. Rugăciune către Sfântul Mucenic Leontie pentru îndepărtarea vrăjmaşilor

Mucenicul Tău, Doamne, Leontie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Cânta-voi ţie, Doamne Dumnezeul meu, că din sfânt pântecele Fecioarei în Om în chip de negrăit îmbrăcându-Te, l-ai înnoit ca un milostiv.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bunătatea ta nu se supune legilor celor de laudă, Sfinte Mucenice Leontie, sluga lui Hristos, căci Însuşi El îţi este ţie laudă şi mărire de nerăpit.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind, fericite, de cele mai presus de fire şi cu fecioria trupului împodobindu-ţi sufletul cel nespurcat, l-ai gătit cu bună podoabă către suirea la cer.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Citeste si Confesiunile preotului care le-a fost alături bolnavilor COVID: „A nega că există o boală precum coronavirusul este o greşeală. Există şi ne afectează”

Luat-ai biruinţă împotriva înşelăciunii cinstea cea către mucenici, cinstind cu cuviinţă pe Cel pururea dorit de tine, Sfinte Leontie, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cum te vom ferici pe tine,  Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti mai presus de ceruri şi de toată zidirea, căci ai născut Fiu, pe Ziditorul şi Dumnezeul nostru?

Cântarea a 3-a. lrmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având fire şi cuget cu bună podoabă şi har de la Dumnezeu, Mucenice Leontie, te-ai arătat pătimitor şi preaales mărturisitor al adevărului.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strigai, Sfinte Leontie, ostaşilor celor împreună cu tine să-şi pună sufletele pentru Dumnezeul cel viu şi să se facă ostaşi Împăratului, Celui Ce petrece în veac.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Limba ta cea iubitoare de Dumnezeu, din care picură miere, varsă cuvinte de dreaptă credinţă, iar pe cei robiţi de necredinţe îi înfruntă, căci hulesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Maică Neispitită de nuntă, care ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu Cuvântul şi L-ai născut Întrupat ca pe un Dumnezeu şi Om.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Acoperit-au cerurile bunătatea Ta, Hristoase şi pământul s-a umplut de slava Ta. Pentru aceasta neîncetat strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel împrietenit cu mânia cea demonică te chinuia fără de milă pe tine, cel ce erai cuprins cu dragostea cea dumnezeiască, mucenice, purtătorule de chinuri, Leontie.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndrăzneala îţi era de ajutor Sfinte Leontie, când te primejduiai pentru adevăr şi te îndemnai la toată tăierea şi arderea, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să te vânez şi să te aduc către adevăr ca pe un fericit, am socotit, zis-ai împotrivă cu îndrăzneală, către cel ce te îngrozea, mucenice purtătorule de chinuri, Sfinte Mucenice Leontie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

La Stăpânul, Cel Ce a fost pironit pe lemn cu trupul pentru tine privind şi de har umplându-te, pe lemn te-ai întins pentru Dânsul foarte tare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, Ceea ce întreci cetele heruvimilor şi ai ţinut pe Dumnezeu cu trupul purtat în braţele tale.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cel Ce ne-ai câştigat pe noi popor ales cu sângele Tău, Doamne, pacea Ta dă-ne-o nouă, păzind într-un gând turma Ta.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ducându-te către junghiere jertfă gata, Mucenice Leontie preamărite, de bunăvoia ta ai stat pentru Hristos înaintea divanului tiranic.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel supus înşelăciunii, se ispitea să-ţi surpe întărirea sufletului tău, ocărând pe Domnul, cum că a fost Răstignit ca un făcător de rele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să piară cu adevărat zeii cei ce n-au făcut cerul şi pământul, răspundeai mucenice, împotrivă, căci Cel Ce a fost Răstignit este Ziditorul tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, Maică Preacurată, Ceea ce ai zămislit în pântecele tău pe Dumnezeu mai presus de fire, dă-ne pacea ta nouă, celor ce cu cântări te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte…

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Blând te arătai, Leontie, către cei ce alergau cu credinţă la tine şi la cuvântul tău cel îndulcit cu sarea cea dumnezeiască; iar către vrăjmaşii lui Hristos te-ai arătat foarte cumplit.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul Leontie, sluga Ta cea credincioasă, cu veselie da mărturisirea împărăţiei Tale, Hristoase, iar vrăjmaşii Tăi nu sufereau adevărul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Se aprindeau de mânie ca nişte fiare cei fără de lege şi îşi puneau mâinile pe mucenic ca pe un miel, străduindu-se să spintece fără de milă pe cel nebiruit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născătoare de Dumnezeu ne rugăm ţie, Preacurată, roagă-te Celui Ce S-a întrupat din tine pentru noi robii tăi, că numai pe tine te ştim Părtinitoare a noastră.

Irmosul:

Strigat-a mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile proorocul Iona în chit, rugându-se: din stricăciune mă izbăveşte, Iisuse, Împărate al puterilor.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Meşteşugirile cele viclene ale tiranilor le-ai ruşinat şi slujbele elineşti cele fără de Dumnezeu defăimându-le, luminat ai arătat cunoştinţa de Dumnezeu tuturor oamenilor cu învăţăturile dreptei credinţe, de Dumnezeu înţelepţite mucenice. Pentru aceasta a ta pomenire cinstim cu dragoste, înţelepte Leontie.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel ce ai izbăvit în foc pe tinerii lui Avraam şi ai ucis pe caldeii care fără dreptate vânau pe cei drepţi, prealăudate Doamne, bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria cugetelor, ca şi tinerii cei din robie, împreună cu văpaia supărărilor, a călcat şi înşelăciunea Sfinte Leontie, cântând ţie: Doamne Dumnezeul părin­ţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul cel nebiruit uitându-şi trupul cel şuviţat, cu tărie a răbdat chinuri pentru Tine, Hristoase, cântând tie Ziditorului: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu înţelepciunea şi cu dragostea lui Hristos, cu puterea biruind firea, ai ales moartea cea purtătoare de viaţă, în locul vieţii celei pieritoare, Mucenice Leontie, cântând: Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Preasfintei Treimi).

Mucenicul cel nebiruit neplecat, binecuvântând pe Cuvântul şi pe Duhul, împreună cu Tatăl, o Fire în Trei Ipostasuri, striga: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce s-a pironit…

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul suferea rănile trupului şi pe vrăjmaşul cel fără de trup îl întrista foarte, cântând: Preaînălţaţi pe Hristos Dumnezeul nostru în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când te bătea cu mărăcini, mucenice, cu dragoste întindeai gândul tău drept către Stăpânul, strigând: Preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Biruinţă este pentru tine Hristos, mucenice, pe Care cu chinurile trupului tău L-ai slăvit, strigând: Toţi preaînălţaţi pe Hristos în veci,

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul, Cel Ce S-a născut din cea Preacurată şi a dăruit viaţă neamului omenesc, tineri preaînălţaţi-L în veci.

Irmosul:

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce S-a pironit cu trupul pe cruce şi a făcut-o pentru noi armă de mântuire, tineri preaînălţaţi pe Hristos Dumnezeul nostru în veci.

Cântarea a 9-a. Irmos: Naşterea ta nestricată…

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai slugă Treimii, Sfinte Mucenice Leontie, slujind curat Celui Căruia tot genunchiul se pleacă, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de sub pământ, pe Care ca pe un Izbăvitor lăudându-L Îl slăvim.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a vedea cu faţa descoperită slava cea fără de materie a Domnului, te-ai dezbrăcat de stăpâniri şi de puteri, propovăduind o Dumnezeire în Trei Ipostasuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Veselitu-s-a de mărturisirea ta Mântuitorul şi după vrednicie te-a mărturisit înaintea Tatălui pe Care îmbunează-L, pătimitorule, către toţi, cei ce cu credinţă măresc pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


loading...
Partenerii noștri