Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. Rugăciune pentru îndepărtarea vrăjmaşilor

Pe 6 septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. În această zi, este bine să spui rugăciunea pentru îndepărtarea vrăjmaşilor către acest mare sfânt.

05 sept. 2023, 17:03
Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. Rugăciune pentru îndepărtarea vrăjmaşilor

Sărbători religioase 6 septembrie 2023

Ortodoxe: Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

Greco-catolice: Amintirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail

Romano-catolice: Sf. Zaharia, profet

Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

Sfântul Apostol Ioan însoțit de Filip a predicat Evanghelia la Heretop, aproape de cetatea Colose. El a prorocit că din acest loc va ţâşni un izvor cu ape vindecătoare și că va fi cercetat de Sfântul Arhanghel Mihail, potrivit crestinortodox.ro

La puțin timp, prorocia s-a împlinit, iar la el veneau din toate părțile bolnavi pentru a primi vindecare. Unui păgân din Laodiceea i s-a arătat Sfântul Mihail și i-a spus să-și ia fiica lipsită de glas și să vină la acel izvor pentru că își va recăpăta glasul. După ce fata a băut din acea apă, a început să vorbească.

În semn de recunoștință, tatăl fetei a zidit acolo o biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Păgânii, văzând că mulți se botează în acea biserică, au dorit să schimbe cursul acelui izvor peste ea. Arhanghelul Mihail i s-a descoperit lui Arhip și l-a încurajat pe acesta să lovească cu toiagul în stâncă, pentru a face loc apei să treacă prin ea. Din acel moment, locul s-a numit „Hones”, adică „mistuire”, pentru că acolo apele se mistuie în piatră.

Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail pentru îndepărtarea vrăjmaşilor

Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului! Amin