Concediu medical 2023. Calculează câți bani primești dacă nu poți merge la muncă

Concediul medical și modul de plată al acestuia sunt reglementate prin legea 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006.

01 feb. 2023, 12:23
Concediu medical 2023. Calculează câți bani primești dacă nu poți merge la muncă

Concediu medical 2023. Angajații din România pot beneficia de concediu medical. Durata și modul de plată diferă în funcție de afecțiune.

Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă

În cazul bolilor obișnuite și a rănirilor provocate în timpul liber, concediul se acordă pe o durată de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire.

Există totuși și cazuri în care perioada de concediu poate fi prelungită. Pot beneficia de mai multe zile libere pacienții care suferă de tuberculoză pulmonară și unele boli cardiovasculare, tuberculoză pulmonară operată și osteoarticulară, tuberculoză meningeală, peritoneală și urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA și neoplazii, ori alte forme de tuberculoză extrapulmonară.

Citește și: Concediu medical 2023. Se schimbă formularele de la 1 ianuarie

 

Concediu medical după un accident de muncă

În acest caz durata concediuluii poate fi de cel mult 180 de zile în decursul unui an.

 

Concediu medical pentru risc maternal

Se acordă femeilor însărcinate care lucrează cu substanțe toxice, în medii și condiții de lucru ce pot afecta sarcina, punând în pericol sănătatea fătului. Este acordat în urma recomandării medicului de familie sau a medicului de obstetrică-ginecologi pe o perioadă de maximum 120 de zile integral sau fracționat, înainte sau după concediul de maternitate.

 

Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav

De acest tip de concediu pot beneficia ambii părinți dacă au îndeplinit stagiul de cotizare de cel puțin 6 luni în ultimul an la sistemul public de asigurări sociale și doar în cazul în care vârsta copilului este sub 7 ani. Se acordă pentru cel mult 45 de zile calendaristice pe an.

În situația în care copilul este diagnosticat cu boli infecto-contagioase, este imobilizat în sisteme specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenții chirurgicale, durata poate fi prelungită la 90 de zile, dar numai la recomandarea medicului specialist.

 

Concediu medical pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă

Angajatul poate să solicite reducerea numărului de ore de lucru cu o patrime din durata normală pentru o perioadă de cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, poate intra în concediu pentru carantină (dacă pacientul a fost diagnosticat cu o boală contagioasă) sau poate beneficia de tratament balnear și de recuperare a capacității de muncă, în baza unui bilet de trimitere.

 

Concediu medical pentru sarcină

Femeile însărcinate pot beneficia de concediu medical pe o durată maximă de 126 de zile calendaristice care poate fi luată în două etape – prenatal și postnatal – cu o durată minimă obligatorie de 42 de zile calendaristice pentru concediul postnatal.

 

Concediul medical este platit angajatului care se afla în incapacitate temporară de munca in baza unei indemnizatii care se calculeaza in functie de diagnostic. Baza de calcul care este folosita in aceasta formula este reprezentata de salariul brut din ultimele sase luni. Formula de calcul este următoarea: media zilnica a salariilor din ultimele sase luni inmultit cu cuantumul indemnizatiei stabilit in functie de cod si numarul de zile de concediu acordat.

01 – Boală obișnuită: 75% din venitul brut  obținut – (în cazul unei afecțiuni ce are condul 01, valoarea indemnizației se determină prin următorul calcul: suma salariilor brute din ultimele 6 luni/suma zilelor de stagiu din ultimele 6 luni) x 75% x numar zile de concediu medical)
02 – Accident în timpul deplasării către și de la locul de muncă: 80-100% din venitul brut obținut;
03 – Accident de muncă: 80-100% din venitul brut obținut;
04 – Boală profesională: 80-100% din venitul brut obținut;
05 – Boală infecto-contagioasă din grupa A: 100% din venitul brut obținut;
06 – Urgență medico-chirurgicală: 100% din venitul brut obținut;
07 – Carantină: 75% din venitul brut obținut;
08 – Sarcină și lăuzie: 85% din venitul brut obținut;
09 – Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la șapte ani sau copil cu handicap, pentru afecțiuni diferite față de cele care au cauzat handicapul, până la împlinirea vârstei de 18 ani – 85% din venitul brut obținut;
10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru 11 – Trecerea temporară în altă muncă  12 – Tuberculoză – 100% din venitul brut obținut;
13 – Boală cardiovasculară – 75% din venitul brut obținut;
14 – Neoplazii, SIDA – 100% din venitul brut obținut;
15 – Risc maternal – 75% din venitul brut obținut.