Dezbatere finală privind plan-cadru pentru clasele V-VIII. Mult accent pe ştiinţe, 5 ore de Română la clasa a V-a

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a organizat marţi, 16 februarie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, o dezbatere având ca temă elaborarea noului plan-cadru pentru învăţământul gimnazial.

RomaniaTV.net
16 feb. 2016, 10:54
Dezbatere finală privind plan-cadru pentru clasele V-VIII. Mult accent pe ştiinţe, 5 ore de Română la clasa a V-a

La finalul anului trecut, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a lansat în dezbatere publică trei propuneri de plan-cadru pentru clasele V-VIII. Timp de o lună, toţi cei interesaţi – cadre didactice, specialişti în curriculum, elevi, părinţi sau reprezentanţi ai societăţii civile – au avut posibilitatea de a participa la această consultare şi de a-şi exprima punctele de vedere şi sugestiile pe acest subiect. Decizia privitoare la noul plan cadru pentru gimnaziu va fi luată la sfârşitul lunii februarie.

Ministrul Educației, Adrian Curaj, se așteaptă ca la sfârșitul lunii februarie să fie finalizată și prezentată cea mai bună soluție privind planurile-cadru, care să țină cont și de realitățile societății românești.

„Mă aștept să avem la sfârșitul lunii cea mai bună soluție, pe care noi suntem capabili să o avem. În funcție de realitățile românești, în funcție de tot ce au făcut colegii mei, studiind practica internațională, și în funcție de opțiunile exprimate în cadrul dialogului public”, a declarat marți ministrul Educației.

Referindu-se la orele de latină, el a precizat că latinitatea și istoria poporului român nu pot fi negociate.

În ceea ce privește faptul că au existat și unele proteste în timpul dezbaterii, Adrian Curaj a spus că acest lucru arată că există un dialog „natural”.

„Nu cred că sunt proteste, cred că este naturalul unui dialog. Uneori, dialogul din punctul de vedere al participanților trebuie să fie mai apăsat, alții reușesc să își păstreze opțiunile și să și le exprime într-un spațiu un pic mai liniștit. Este important că discutăm”, a afirmat ministrul Educației.

Directorul ISE, Ciprian Fartuşnic, a prezentat rezultatele de la dezbaterea finală. Studierea a cel puţin două limbi străine, mai mult accent pe ştiinţe, păstrarea celor cinci ore de Română de la clasa a V-a, oră săptămânală de consiliere la şcoală şi studierea Educaţiei sexuale sunt printre propuneri.

„A doua variantă de plan-cadru evidenţiază opţiunea pentru întărirea studiului ştiinţelor naturii şi tehnologiei în gimnaziu şi promovează debutul timpuriu al unor discipline din domeniul ştiinţelor (fizică şi chimie)”, a prezentat Fartuşnic varianta de plan-cadru preferată de cei mai mulţi dintre profesori, potrivit Mediafax.

În privinţa celorlalte variante, participanţii la dezbatere consideră că prima dintre ele valorifică trunchiul comun actual, deci asigură continuitatea planurilor-cadru actuale de învăţământ primar şi de gimnaziu. Prima variantă pusă în dezbatere prevede şi cel mai mic număr de ore la clasa a V-a, facilitând o tranziţie mai uşoară de la învăţământul primar la gimnaziu, potrivit observaţiilor prezentate de Fartuşnic.

În ceea ce priveşte a treia variantă de plan-cadru, aceasta „asigură valorificarea capacităţii integratoare a ariei Om şi Societate”. Ceea ce face a treia variantă este să reechilibreze distribuţia orelor alocate pentru Istorie şi Georgrafie şi să propună în mod obligatoriu o oră pe săptămână de opţional integrat.

De asemenea, profesorii au venit şi cu recomandări, printre care se numără creşterea ponderii numărului de ore de Istorie şi menţinerea Limbii Latine, studierea informaticii (TIC) pe tot parcursul gimnaziului, studierea a cel puţin două limbi străine şi studiul Educaţiei Tehnologice (antreprenoriat) în toţi anii de gimnaziu.

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a lansat în dezbatere publică pe 23 decembrie, trei propuneri de plan-cadru pentru clasele V-VIII. Timp de o lună, mai precis până pe 23 ianuarie 2016, toţi cei interesaţi – cadre didactice, specialişti în curriculum, elevi, părinţi sau reprezentanţi ai societăţii civile – au fost invitaţi să participe la această consultare publică şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propriile propuneri prin completarea unui chestionar online, disponibil la adresa https://www.surveymonkey.com/r/planuri_cadru.

Cele trei propuneri de plan-cadru de învăţământ pentru clasele V – VIII lansate în dezbatere de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei prevăd o serie de modificări, printre care existenţa de materii opţionale în fiecare arie curriculară, dar şi scoaterea orei de limba latină de la clasa a VIII-a.

Potrivit celor trei variante puse în dezbatere, elevii de gimnaziu ar avea posibilitatea să îşi aleagă o materie opţională din oricare dintre cele şapte arii curiculare: „Limbă şi comunicare”, „Matematică şi ştiinţe ale naturii”, „Om şi societate”, „Arte”, „Educaţie fizică, sport şi sănătate”, „Tehnologii” şi „Consiliere şi orientare”. Două dintre variante prevăd alegerea a 0 – 1 opţionale, iar cealaltă, 1 – 2 opţionale.

Scandal în învăţământ pentru ora de istorie

În schimb, numărul de ore pentru toate celelalte materii este clar specificat, nemaifiind prevăzute un minim şi un maxim precum în planul-cadru actual la discipline ca istorie, geografie, educaţie plastică, educaţie muzicală, cultură civică, educaţie tehnologică.

Dacă actualul plan-cadru prevede câte una – două ore pe săptămână de istorie şi geografie, până în clasa a VIII-a, când sunt prevăzute câte două ore, două dintre variante prevăd câte o oră din aceste materii în primii trei ani de gimnaziu şi două în ultimul, iar în cealaltă variantă istoria şi geografia au alocate câte două ore în clasele a V-a şi a VIII-a şi câte una în ceilalţi doi ani.


loading...