Lista neagră a datornicilor de la ANAF va avea şi un corespondent pozitiv. Cine sunt românii premiaţi de Fisc

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are grijă să-i strângă cu uşa pe cei care uită de datoriile către stat, dar vrea să-i dea exemplu şi pe cei care sunt oneşti şi nu uită de taxe şi impozite.

31 oct. 2022, 20:10
Lista neagră a datornicilor de la ANAF va avea şi un corespondent pozitiv. Cine sunt românii premiaţi de Fisc

ANAF va publica, trimestrial, lista contribuabilor, persoane juridice, care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante.

Potrivit ANAF, condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili la întocmirea listei sunt:

a) sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei.

ANAF pune în vânzare mașini la preț de pomană. Un BMW costă doar 3.900 de lei

”Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal”, a transmis ANAF.
b) au achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege, obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;
c) nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei.
”În categoria contribuabililor care sunt cuprinşi în listă fac parte şi contribuabilii care se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 157 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, inlcusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii, care se află în derulare. Având în vedere faptul că pentru o parte din obligaţiile declarative nu există un termen clar de depunere a declaraţiei (ex. declaraţia de accize se depune la autoritatea competentă în termen de 5 zile calendaristice de la data eliberării pentru consum, potrivit art. 346 alin. (3) din Codul fiscal – data cunoscută doar de către contribuabil), condiţia de declarare se verifică la data întocmirii listei, respectiv dacă până la această dată, sunt depuse toate declaraţiile, conform vectorului fiscal, indiferent de termenul legal de declarare”, a mai transmis ANAF.

ANAF începe raziile la românii cu proprietăți. Actul obligatoriu pe care trebuie să-l aibă fiecare cetățean
ANAF a încasat peste 325.000 de lei în urma valorificării de metale şi pietre preţioase

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a vândut la licitaîie 136 de obiecte din aur, încasând peste 325.000 de lei.

ANAF, prin Serviciul de valorificare bunuri Bucureşti din cadrul Direcţiei operative de valorificare bunuri confiscate – Direcţia generală de executări silite cazuri speciale, a organizat săptămâna trecută o licitaţie publică în urma căreia a realizat încasări semnificative la bugetul de stat, anunţă luni instituţia.

Încasarile, în sumă de 326.325 de lei, au fost realizate prin ”valorificarea unui grup de obiecte metale şi/sau pietre preţioase compus din 136 de obiecte din aur”.
ANAF scoate la vânzare mașinile Elenei Udrea și Ioan Niculae. Pașii prin care pot fi achiziționate
Mașinile omului de afaceri Ioan Niculae și cele ale fostului ministru Elena Udrea sunt scoase de ANAF la licitație, anunță Antena3.

Cei care sunt interesați de mașinile confiscate și scoase la vânzare de Fisc au de făcut câți pași pentru a intra în posesia acestora. Mai întâi, trebuie consultat site-ul ANAF care grupează ofertele pe județe. Acestea conțin data licitației, prețul de evaluare, dar și imagini cu mașina scoasă la vânzare.

Pentru a vă putea prezenta la termenul de vânzare trebuie ca în prealabil, cu cel puțin o zi înainte, să depuneți o serie de documente: în primul rând, oferta efectivă de cumpărare.

De exemplu, autoritățile fiscale din Cluj valorifică un Ford Galaxy înmatriculat, fabricație 2003. În documentul autorităților se arată că prețul de evaluare și pornire este 10.757 de lei.

Astfel, cel care își dorește această mașină va completa suma pe care este dispus să o cheltuiască pentru achiziție, dar care să fie egală sau mai mare decât prețul dorit de Fisc. De exemplu, 11.000 de lei. Dacă altcineva nu va licita mai mult, cel care a licitat 11.000 de lei va fi fericitul câștigător.

În caz de nevânzare, prețul scade cu un sfert Apoi trebuie făcută dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

În plus, cei care reprezintă un cumpărător trebuie să dețină o împuternicire din partea acestuia.

La dosar se mai depun: o copie a actului de identitate (pentru cetățenii români), o copie a actului de identitate/paşaportului (pentru persoanele fizice străine), o copie a certificatului unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele juridice române) sau actul de înmatriculare tradus în limba română (pentru persoanele juridice străine).

Bunurile care nu s-au vândut vor fi scoase de Fisc la o nouă licitație, iar preţul de pornire va scădea cu 25%. În caz că nici această licitație nu are succes, la a treia licitație prețul va fi redus la 50% din cel inițial.