Mergi la spectacole în spaţii închise cu adeverinţă de vaccinare anti-COVID sau test PCR negativ. Propunerile Ministerului Culturii pentru reluarea evenimentelor

Românii ar putea participa la spectacole desfăşurate în spaţii închise dacă vor prezenta o adeverinţa de vaccinare anti-COVID, un test RT-PCR negativ, realizat cu maximum 48 de ore înaintea începerii evenimentului, sau un test destinat diagnosticării rapide negativ. Desfăşurarea de evenimente ar putea fi posibilă în condiţiile unei rate a incidenţei infecţiilor cu SARS-CoV-2 cumulate mai mici de 7,5/1000 de locuitori.

16 apr. 2021, 21:37
Mergi la spectacole în spaţii închise cu adeverinţă de vaccinare anti-COVID sau test PCR negativ. Propunerile Ministerului Culturii pentru reluarea evenimentelor

Mergi la spectacole în spaţii închise cu adeverinţă de vaccinare anti-COVID sau test PCR negativ. Ministerul Culturii a propus un set de măsuri pentru reluarea activităţilor din domeniu, în spaţii închise, de la 1 iunie, pe perioada stării de alertă, transmite Agerpres.

Mergi la spectacole în spaţii închise cu adeverinţă de vaccinare anti-COVID sau test PCR negativ. Scenariile luate în calcul

În funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi locale, operatorii culturali vor pune în aplicare unul dintre următoarele scenarii:

Scenariul 1 – organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-creative în spaţii închise este permisă folosind capacitatea maximă a spaţiului respectiv şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mici de 7,5/1000 de locuitori în localităţile în care se află acestea, dacă toate persoanele care participă la eveniment se încadrează în una dintre situaţiile de mai jos:

 • accesul persoanelor se va face în baza adeverinţei de vaccinare, care va atesta încheierea procesului de vaccinare, la 10 zile de la realizarea rapelului, aceasta urmând a se prezenta împreună cu un act de identitate;
 • test RT-PCR negativ realizat cu maximum 48 de ore înaintea începerii evenimentului;
 • testare cu un test destinat diagnosticării rapide a virusului SARS-CoV-2 – accesul în sală se va face doar în baza unui test cu un rezultat negativ, ce va fi realizat în ziua evenimentului;
 • au trecut prin boală şi pot face dovada prezenţei anticorpilor printr-un document medical, care nu va fi mai vechi de 90 de zile.

Citeşte şi: Obligaţia purtării măştii în aer liber va fi eliminată peste câteva zile. Decizia e aplicată în ţara cu cea mai de succes campanie de vaccinare

Potrivit propunerilor, în cazul în care o acţiune culturală se organizează în scenariul 1, următoarele măsuri suplimentare sunt aplicabile în completarea măsurilor generale de siguranţă sanitară pentru sectorul cultural-creativ:

 • publicul poate participa la eveniment în picioare; se vor aloca minim 4 mp pentru fiecare persoană;
 • participanţii sunt obligaţi în continuare să poarte mască pe toată durata evenimentului;
 • sala/spaţiul poate fi folosit la capacitate maximă, ocupând toate locurile;
 • consumul de băuturi şi alimente se va realiza doar în spaţiile special amenajate şi doar cu respectarea normelor ordinului comun Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Sănătăţii.

Scenariul 2

 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-creative în spaţii închise este permisă fără a depăşi 2/3 din capacitatea spaţiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mici de 3/1000 de locuitori, în localităţile în care se află acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restricţionat de nicio dovadă medicală.
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-creative în spaţii închise este permisă fără a depăşi 1/2 din capacitatea spaţiului, dar nu mai mult de 300 de spectatori şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mici de 5/1000 de locuitori, în localităţile în care se află acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restricţionat de nicio dovadă medicală.
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-creative în spaţii închise este permisă fără a depăşi 1/3 din capacitatea spaţiului, dar nu mai mult de 200 de spectatori şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mici de 7,5/1000 de locuitori, în localităţile în care se află acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restricţionat de nicio dovadă medicală.

Dacă o acţiune culturală se organizează în Scenariul 2, următoarele măsuri suplimentare sunt aplicabile în completarea măsurilor generale de siguranţă sanitară pentru sectorul cultural-creativ:

 • spaţiul va fi organizat cu locuri de şezut (scaune, bănci, pufuri etc.). Publicul nu poate urmări un spectacol/concert în picioare;
 • personalul va verifica respectarea distanţării în timpul spectacolului;
 • se va aloca un scaun liber pe lateral între fiecare spectator, în cazul în care organizatorii amenajează spaţiul cu locuri de şezut (scaune, bănci, pufuri etc.), urmând a se aloca 1 m între fiecare spectator. Prin excepţie de la aceste reguli, grupurile de până la două persoane şi membrii aceleiaşi familii pot sta împreună;
 • spectatorii nu stau faţă în faţă, ci unii în spatele celorlalţi, înlăturând astfel riscul contaminării directe prin proximitate.

Mergi la spectacole în spaţii închise cu adeverinţă de vaccinare anti-COVID sau test PCR negativ. Reguli speciale pentru evenimentele organizate în baruri sau restaurante

În situaţia în care evenimentul se desfăşoară într-un restaurant, bar sau cafenea organizarea spaţiului şi a publicului se va face conform reglementărilor specifice HORECA din ordinul comun în vigoare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerului Sănătăţii, notează sursa citată.

Potrivit Ministerului Culturii, prin spaţii închise se înţelege atât spaţiul convenţional în care se pot desfăşura spectacole, concerte, proiecţii de film, conferinţe etc., cât şi spaţiul neconvenţional, cum ar fi hale industriale, săli de sport, holul sau spaţiul larg al unui clădiri, cafenele, restaurante etc.

Prin activităţi culturale se înţelege fără a se limita la: teatru, dans, concert, film, stand-up comedy sau expoziţie, expoziţie temporară, târg, workshop, conferinţă cu caracter cultural sau creativ.

„Persoanele care coordonează fiecare producţie sunt responsabile de verificarea modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecţie cu SARS-CoV-2, respectând măsurile sanitare generale aplicabile în funcţie de specificul activităţii. Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toţi participanţii: spectator, artist, furnizor de servicii, lucrător şi organizator”, mai precizează documentul.

Măsuri care privesc angajații

Potrivit documentului elaborat de Ministerul Culturii, angajații vor respecta măsurile de precauție universală:

 • portul obligatoriu al măștii (medicală/non-medicală), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
 • în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă, contactează medicul de familie și anunță în scris managerul sau angajatorul;
 • carantinarea la domiciliu, în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2, contactarea medicului de familie, precum și anunțarea în scris a managerului sau angajatorului;
 • efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant avizat pe bază de alcool) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

Măsuri care privesc angajatorul în relație cu personalul:

 • elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare categorie de angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
 • medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
 • responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;
 • plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;
 • măsurarea temperaturii prin termometru non-contact, precum și efectuarea triajului observațional epidemiologic zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), precum și al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
 • obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului. Obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;
 • promovarea măsurilor de igienă individuală;
 • plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât și în spațiile comune;
 • instruirea personalului privind măsurile de igienă;
 • dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;
 • dezinfectarea echipamentului tehnic: lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materiale și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;
 • se va evita organizarea meselor cu bufet deschis.  Servirea mesei de către personalul angajat, se va face în spații special amenajate, după un program prestabilit, cu respectarea normelor în vigoare, pentru spații cu această destinație. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;
 • mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1 m;
 • încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;
 • în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;
 • montarea unor paravane despărțitoare la casele de bilete sau unde acest lucru nu este posibil;
 • informarea personalului angajat privind măsurile de igienă;

În situația în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:

 • separarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu, contactarea de către acesta a medicului de familie și anunțarea în scris a managerului sau angajatorului;
 • încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;
 • după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;
 • cazul în care persoana a petrecut mai mult timp în mai multe încăperi se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;
 • În situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2  a fost prezentă în una sau mai multe spații de repetiție, într-un interval mai scurt de 3 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
 • pentru activitatea desfășurată în cadrul birourilor instituțiilor de spectacol și/sau concerte, publice sau private, se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

Citeşte aici DOCUMENTUL INTEGRAL cu propunerile Ministerului CulturiiCiteşte şi: Florin Cîţu, anunţ de ULTIMĂ ORĂ despre organizarea Untold şi Neversea. „Putem să vorbim şi de festivaluri, de concerte, de a reveni la o viaţă normală”