Patriarhia Română, despre oficierea cununiilor civile în biserici: Nu s-au consultat oficial niciodată cu noi

Patriarhia Română a transmis, marţi, printr-un comunicat de presă că inițiatorii acestui proiect legislativ referitor la oficierea cununiilor civile în locașurile de cult nu s-au consultat oficial niciodată cu Biserica Ortodoxă Română.

24 mart. 2015, 14:41
Patriarhia Română, despre oficierea cununiilor civile în biserici: Nu s-au consultat oficial niciodată cu noi

Mai mulţi parlamentari UDMR vor să permită preoţilor să joace şi rolul ofiţerului de stare civilă, pentru ca tinerii căsătoriţi să făcă economie de bani. Deşi iniţiatorii spun că Biserica Ortodoxă este de acord cu această schimbare, Patriarhia Română a transmis, marţi, într-un comunicat, că nu a primit nicio solicitare pentru exprimarea unui punct de vedere oficial privind această iniţiativă legislativă.

„Inițiatorii acestui proiect legislativ referitor la oficierea cununiilor civile în locașurile de cult nu s-au consultat oficial niciodată cu Biserica Ortodoxă Română, așa cum în mod eronat se precizează în presă. Până în acest moment, la Patriarhia Română nu a fost depusă nici o solicitare pentru exprimarea unui punct de vedere oficial al Sfântului Sinod referitor la această inițiativă legislativă. În plus, având în vedere că acest proiect de lege vizează toate cultele religioase din România, considerăm că această problemă trebuie discutată în vederea formulării unui punct de vedere comun de către Consiliul Consultativ al Cultelor din România”, se arată în comunicat.

Şase deputaţi şi senatori a iniţiat un proiect legislativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. În expunerea de motive, se arată că în România „căsătoria religioasă este facultativă, iar, potrivit articolului 48 din Constituţia României, ea poate fi celebrată numai după căsătoria civilă”.

Propunerea legislativă prevede „posibilitatea pentru viitorii soţi de a încheia căsătoria civilă şi religioasă într-un singur loc într-un lăcaş de cult, iar atribuţiile ofiţerului de stare civilă vor fi preluate de către personalul clerical”. În aceste condiţii, tinerii însurăţei nu vor mai fi nevoiţi să treacă pe la Primărie în ziua nunţii.

Conform proiectului, căsătoria civilă se va încheia obligatoriu înainte de celebrarea căsătoriei religioase şi numai într-un lăcaş de cult al unui cult recunoscut de stat.

În cazul în care viitorii soţi exprimă opţiunea de a avea căsătoria civilă şi religioasă într-un lăcaş de cult al unui cult recunoscut de lege, printr-un ofiţer de stare civilă, procedura este iniţiată la ofiţerul de stare civilă al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

„În cazul în care se constată că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberează documentaţia necesară încheierii căsătoriei. Documentaţia necesară încheierii căsătoriei cuprinde o adeverinţă prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor pentru încheierea căsătoriei şi un act de căsătorie completat de către ofiţerul de stare civilă al serviciului public comkunitar local de evidenţă a persoanelor, cu excepţia semnăturilor martorilor şi a ofiţerului de stare civilă.

În termen de 3 zile lucrătoare de la oficierea căsătoriei, soţii declaraţi căsătoriţi au obligaţia de a depune actul de căsătorie completat cu semnăturile martorilor şi a ofiţerului de stare civilă la biroul de stare civilă competent teritorial în vederea încheierii înregistrării în registrul de stare ciilă şi primirii certificatului de căsătorie”, se arată în proiect.

Procedura preliminară oficierii căsătoriei prevăzută de lege nu se schimbă. Procedura se referă la examinarea îndeplinirii condiţiilor de fond legate de capacitatea de a încheia căsătoria, vârsta, starea medicală nu se schimbă.

Iniţiatorii legii spun că astfel vor fi cheltuiţi bani mai puţini. Ei s-au consultat şi cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Romane care ar fi de acord cu aceste modificări.


loading...