Se dau bani de la stat! Categoria de agricultori care va primi 3.000 de euro pe an

Vești bune pentru agricultori! Anul viitor, legumicultorii vor beneficia de un ajutor de minimis de cel mult 3.000 de euro pentru cultivarea tomatelor în spaţii protejate. Pentru a beneficia de acești bani legumicultorii trebuie să aibă o producție minim 3.000 kg/1.000 mp.

14 dec. 2022, 08:53
Se dau bani de la stat! Categoria de agricultori care va primi 3.000 de euro pe an
Categoria de agricultori care vor primi 3.000 de euro pe an

Categoria de agricultori care vor primi 3.000 de euro pe an. În anul 2023 , statul le va oferi legumicultorilor un ajutor de minimis de cel mult 3.000 de euro pentru cultivarea tomatelor în spaţii protejate. Potrivit unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul MADR,  plafonul maxim alocat în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pe anul 2023 pentru această schemă de sprijin este de 262,999 milioane de lei, respectiv echivalentul a 53,142 milioane de euro.

Citește și Petre Daea, despre prețurile legumelor și fructelor: „Sunt prețuri din respect pentru muncă. Dacă dați mâna cu agricultuorii constatați că în palmele lor sunt numai bătături”

Categoria de agricultori care vor primi 3.000 de euro pe an

Astfel, schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, cultivate în Ciclul I de producţie. Beneficiarii acestui ajutor sunt producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale, producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a beneficia de această schemă de ajutor, legumicultorii trebuie să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producţie, cultivată exclusiv cu tomate în spaţii protejate, să marcheze suprafaţa prevăzută la loc vizibil, cu o placă indicator, să obţină producţia minimă corespunzătoare culturii înfiinţate.

Totodată, hotărârea prevede ca beneficiarii să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023 şi să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.

Mai mult, aceștia trebuie să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare, să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare şi să obţină tomate care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

Pentru a beneficia de acești bani legumicultorii trebuie să aibă o producție minim 3.000 kg/1.000 mp, iar valorificarea acesteia se face până la data de 10 iunie inclusiv. Pentru suprafaţa prevăzută iniţial se acceptă o marjă de eroare de + 50 mp rezultaţi în urma verificării în teren a suprafeţei înfiinţate cu tomate.

Documentul precizează că dovada obţinerii producţiei de tomate obţinute în spaţii protejate o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

De asemenea,  sprijinul financiar se acordă legumicultorilor care îndeplinesc condiţiile şi se exprimă sub forma unei subvenţii, iar valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp/beneficiar. Acesta se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, potrivit susrei citate/

În proiectul de act normativ se menţionează că ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă.

Citește și Soluţie ingenioasă găsită de un cultivator de legume oltean pentru a reduce costurile la încălzire. A renunţat la lemne şi arde coji de nuci