Se schimbă banii. Data de la care românii nu mai schimbă leii când merg în vacanţe. Banca Naţională pierde din autonomie!

Bulgaria a făcut un pas în faţă din tandemul cu România şi a anunţat data la care va trece la moneda euro.

26 nov. 2023, 13:42
Se schimbă banii. Data de la care românii nu mai schimbă leii când merg în vacanţe. Banca Naţională pierde din autonomie!

Se schimbă banii. Banca Națională a Bulgariei (BNB) va suferi o transformare majoră de la data introducerii monedei euro în Bulgaria, iar guvernul speră să fie 1 ianuarie 2025. Acest lucru reiese clar din proiectul unei noi legi privind BNB, publicată pentru a fi dezbătută public. Acesta va abroga actuala lege privind BNB din 1997, care reglementează actualul regim al consiliului monetar și va include Bulgaria ca una dintre țările cu drept de vot (prin rotație) în determinarea politicii monetare a zonei euro.

Majoritatea prevederilor noii legi fac trimitere la legislația europeană aplicabilă astfel încât să nu existe conliziuni, reiese din motivație. BNB va continua să fie ghidată de două principii de bază – independență și responsabilitate.

Se schimbă banii. De când se plătesc salariile în euro, iar magazinele nu mai primesc cash în moneda locală

Se schimbă banii. Odată cu adoptarea monedei euro, Banca Națională Bulgară își va pierde o parte din autonomie, dar, în același timp, va dobândi un nou tip de atribuții ce decurg din participarea sa la sistemul monetar euro. În sistemul actual, există un vot prin rotație în Consiliul de Admnistrație al BNB, iar țările din primul grup (Germania, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos) au 4 voturi, iar cele din al doilea (toate celelalte țări din zona euro, în prezent 15) au în total 11 voturi.

Iar după adoptarea monedei euro, conducerea BNB va fi formată din șapte persoane, inclusiv un guvernator și trei guvernatori adjuncți (responsabili de departamentele „Emisii”, „Supraveghere bancară” și „Bănci”). Ceilalți trei membri vor rămâne în cota președintelui.

Odată cu adoptarea monedei euro, Bulgaria va trece de la un sistem de consiliu monetar la participarea la Uniunea Monetară Comună. Aceasta înseamnă că actualele mecanisme indirecte de control asupra cheltuielilor guvernamentale vor fi înlocuite de regulile fiscale ale UE. În prezent, legea interzice categoric Băncii Centrale sub orice formă să finanțeze guvernul sau municipalitățile. În zona euro, însă, statul bulgar, precum și băncile, vor avea deja un adevărat creditor de ultimă instanță, ceea ce va reprezenta o schimbare majoră pentru țara care a menținut cu succes un consiliul monetar vreme de peste 25 de ani. Este adevărat că zona euro, ca și UE în ansamblu, au reguli de disciplină fiscală, dar problema este că în această etapă există dificultăți în a se garanta respectarea acestora.

Se schimbă banii de circulație internațională. Cum vor arăta noile bancnote, unele vor fi scoase din uz

În zona euro, este în vigoare o garantare reciprocă parțială a datoriilor statelor membre, dar aceasta este limitată la ponderea țării respective în capitalul BCE (sub 1% pentru Bulgaria).

În domeniul supravegherii bancare, transformarea reală a autorității BNB este deja prezentă, întrucât la 1 octombrie 2020, Bulgaria a devenit membră a Uniunii Bancare a UE, care include doi piloni principali – Mecanismul Unic de Supraveghere și un Mecanism Unic de Restructurare. În ceea ce privește cele patru bănci mastodonte din Bulgaria – United Bulgarian Bank, DSK Bank, UniCredit Bulbank și Eurobank -, BNB și-a pierdut atribuțiile directe și doar „sigilează” actele administrative individuale respective „doar la cererea emisă de Banca Centrală Europeană și în deplină conformitate cu aceasta”. Pe de altă parte, verificările băncilor mari sunt efectuate de echipe comune de supraveghere, ale supraveghetorului unic și ale Băncii Naționale, deși ultimul cuvânt vine de la Frankfurt.

Toate celelalte bănci din țară, care sunt cotate ca „mai puțin semnificative”, rămân în mâinile supravegherii naționale, dar Frankfurt are și atribuții solide legate de acestea, inclusiv privind intervenția directă. De exemplu, Banca Centrală Europeană stabilește metodologia prin care se realizează supravegherea (prin Manualul Unic de Supraveghere). Se pronunță cu privire la eliberarea și revocarea licențelor tuturor băncilor în Bulgaria. Frankfurt poate decide să închidă o bancă în Bulgaria din proprie inițiativă, iar BNB nu mai poate retrage în mod independent licența vreunei bănci.

De asemenea, Banca Centrală Europeană are un vot decisiv în fiecare caz de achiziție a unei participații calificate la o bancă, iar dacă se opune, BNB este obligată să respecte dispoziția. Frankfurt reglementează, de asemenea, cerințele de capital ale băncilor din Bulgaria etc. BCE poate dispune efectuarea de teste de stres asupra băncilor, de exemplu dacă au zone tampon pentru riscuri legate de schimbărilor climatice etc.

De la 1 octombrie 2020, BNB participă și la Mecanismul European de Restructurare, al cărui scop final este soluționarea crizelor cu băncile cu probleme fără ca contribuabilii să plătească pentru aceasta. Puterea în acest sens este împărțită între BNB și Consiliul Unic de Restructurare. Consiliul în cauză răspunde de băncile aflate sub supravegherea directă a BCE, iar în atribuțiile BNB rămân toate celelalte instituții de credit care operează în Bulgaria. Dar și de la băncile mai mici, Consiliul European de Restructurare poate solicita informații, poate efectua o investigație generală și o inspecție la fața locului, precum și să impună sancțiuni.

Deși în prezent nu are o politică monetară independentă, BNB are mai multe instrumente pentru a influența condițiile monetare din țară. Cel mai important dintre ele este cel al rezervelor minime obligatorii ale băncilor din BNB. La jumătatea acestui an, în Bulgaria, acestea au fost ridicate la 12% pentru a lua lichiditatea de la bănci, pentru a diminua creditarea și pentru a se stimula indirect majorarea dobânzilor, dar în zona euro vor scădea semnificativ – la 1% (deși se are în vedere o majorare și acolo).

Chiar și după aderarea la zona euro, BNB își va păstra politica macroprudențială ca autoritate a sa (inclusiv determinarea nivelurilor rezervelor de capital ale băncilor), dar Sofia trebuie să notifice Frankfurt și legat de aceste decizii și să ia în considerare în mod serios opinia Băncii Centrale Europene.

Se schimbă şi banii europeni. Cum vor arăta noile bancnote euro, unele vor fi scoase din uz

Unele bancnote euro vor arăta diferit, iar altele vor ieși complet din uz, după cum a anunțat Banca Centrală Europeană, care se pregătește pentru schimbarea bancnotelor cu o nouă serie. Se preconizează că emiterea noilor bani se va face în 2026 și are ca scop combaterea și prevenirea falsificării bancnotelor.

Citește și: Se schimbă banii, verificați dacă le aveți în portofel. Aceste bancnote dispar din circulație

Reprezentanții Băncii Centrale Europene au transmis că urmează ca bancnotele euro să intre într-un amplu proces de retipărire. Redefinirea graficii bancnotelor euro va fi un proces de durată și are ca scop combaterea falsificării banilor. Acesta este și motivul principal pentru care este necesară emiterea periodică a unor serii de bancnote noi. Propunerea a fost dezbătută încă din anul 2021, însă abia în 2024 s-ar putea decide noua grafică și noul design al viitoarelor bancnote.

„Moneda noastră unică și identitatea noastră europeană comună sunt strâns legate. Vrem ca oamenii din Europa să se poată identifica prin noul design al bancnotelor euro”, a spus Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene.

Totodată, timp de patru luni, în perioada decembrie 20221 – martie 2022, cu ajutorul unei companii de cercetare independentă, cetățenii din toate zonele euro au fost consultați cu privire la temele viitorului design al banilor. Propunerea are ca scop introducerea unor elemente comune și înțelegerea bancnotelor pentru cetățenii de toate vârstele, toate mediile, chiar și pentru nevăzători. Temele abordate au fost:

  • cultură europeană;
  • păsări: libere, rezistente, inspirate;
  • valori europene oglindite în natură;
  • mâini: împreună construim Europa;
  • râurile: apele vieții în Europa;
  • Europa noastră, noi înșine;
  • viitorul vă aparține.

Consiliul guvernatorilor va decide tema reprezentativă abia în anul 2024, urmând ca abia peste aproximativ trei ani noile bancnote să intre în circulație. De asemenea, unele bancnote vor și dispărea din circulație. Recent, Europol, centrul operațional de înaltă securitate din Europa, a anunțat retragerea bancnotelor de 200 și 500 euro. Decizia vine în urma unui studiu amănunțit, ce a scos la iveală faptul că acești bani sunt cel mai ușor de falsificat, metodă folosită abuziv și ilegal de infractori.

„Prin urmare, autoritățile de aplicare a legii au decis să elimine utilizarea bancnotelor cu valori mari, foarte solicitate de infractorii implicați în transportul fizic de numerar, deoarece acestea sunt de mare valoare și de volum mic”, se arată într-un comunicat al Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European din anul 2016.

Citește și: De ce nu sunt acceptate în Grecia bancnote de 500 de euro de la români: „Sunt foarte sceptici când vine vorba de bani”