Şedinţe cu părinţii în mediul online şi atribuţii noi pentru diriginţi. Regulamentul, postat în Monitorul Oficial

Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar a fost publicat in Monitorul Oficial. Documentul a introdus noi atribuții pentru diriginți.

RomaniaTV.net
12 sept. 2020, 09:30
Şedinţe cu părinţii în mediul online şi atribuţii noi pentru diriginţi. Regulamentul, postat în Monitorul Oficial
Din noul regulament a fost eliminat portofoliul dirigintelului, prin urmare aceștia vor avea mai puține hârtii de întocmit. De asemenea, aceștia vor fi ”numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii Consiliului de Administrație” , nu și prin consultarea Consiliului Profesorial.
 
 
Noul regulament precizează și atribuții suplimentare pentru diriginți. Cum ar fi: planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională doar anual, nu semestrial. Organizarea de activități și în afara orelor de curs. Mai exact organizarea și coordonoarea de activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acestuia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiie și a internetului.
 
„Activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala sunt obligatorii si sunt desfasurate de profesorul diriginte astfel:

a) in cadrul orelor din aria curriculara consiliere si orientare;

b) in afara orelor de curs, in situatia in care in planul cadru nu este prevazuta ora de consiliere si orientare. in aceasta situatie, dirigintele stabileste, consultand colectivul de elevi, un interval orar in care se vor desfasura activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala, care va fi adus la cunostinta elevilor, parintilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activitati se realizeaza cu aprobarea directorului unitatii de invatamant, iar ora respectiva se consemneaza in condica de prezenta”, prevede Ordinul 5447/2020.

De asemenea, dirigintele poate organiza ședințele cu părinții online în situațiile de calamitate sau pandemie. Mai mult decât atât, la ședințele individuale ale dirigintelui poate participa și elevul.

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar nu a mai fost modificat din 2016.


loading...