Titularizare 2023. Aproape 32.000 de candidaţi se întrec pentru peste 6.800 de posturi

Peste 31.900 de candidați s-au înscris la Titularizare 2023. Anul acesta sunt disponibile 6.837 de posturi didactice pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cele mai multe, aproape 6.000 în mediul urban.

12 iul. 2023, 08:50
Titularizare 2023. Aproape 32.000 de candidaţi se întrec pentru peste 6.800 de posturi

Titularizare 2023. Proba scrisă a Concursului naţional de ocupare a posturilor didactice sau catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2023, are loc miercuri, în 105 centre de concurs. Aproape 32.000 de candidaţi s-au înscris pentru cele 6.837 de posturi didactice sau catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, dintre care  5.945 în mediul urban şi 1.342 în mediul rural. Cei mai mulţi candidați s-au înscris pentru învăţământul preşcolar cu predare în limba română.

Concursul are o durată de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore în anumite situaţii speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere ori în situația în care susținerea acesteia implică dictarea conținutului de către un candidat cu anumite deficiențe, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă).

Citește și: Titularizare 2023. Cum se desfășoară examenul. Salariul unui debutant va porni de la 3.157 lei pe lună

Dintre cei peste 31.900 de candidați, peste 5.700 sunt absolvenți cu studii liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoția curentă.

În cadrul concursului sunt testate cunoștințele de specialitate şi didactica specialităţii, în baza unor programe specifice, aprobate prin ordin al ministrului. Subiectele pentru cele 112 discipline, traducerea acestora în limbile minorităților naţionale şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări:

Educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.154);
Învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (962);
Profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (953);
Educator puericultor (695).

Cei mai mulți candidați s-au înscris la disciplinele corespunzătoare ocupării posturilor de educatoare/profesor pentru învățământul preșcolar cu predare în limba română (peste 7.100 de candidați), respectiv posturilor de învățători/profesor pentru învățământul primar cu predare în limba română (peste 4.400 de candidați). De asemenea, un număr substanțial de candidați se înregistrează la disciplinele educație fizică și sport (peste 2.800 de candidați), limba și literatura română (peste 1.900 de candidați) și limba engleză (peste 1.500 de candidați).

Lucrările scrise vor fi evaluate în 12 centre de evaluare, constituite pe discipline, la nivel naţional.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul dedicat. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (la adresele comunicate public de fiecare inspectorat școlar) în data de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat în data de 26 iulie.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.

Pentru a obţine statutul de titular (angajarea pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.