Calendar ortodox 8 noiembrie 2022. Cruce roşie, Sfinţii Mihail şi Gavril, ocrotitorii mamelor, copiilor şi celor bolnavi. Rugăciune făcătoare de minuni către Sfinţii Arhangheli

Anual, pe 8 noiembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Arhanghelul Mihail este cel care veghează la căpătâiul bolnavilor, iar Arhanghelul Gavril este protectorul mamelor, fecioarelor şi pruncilor. Cei doi Arhangheli sunt consideraţi păzitori ai oamenilor de la naştere până la moarte.

07 nov. 2022, 16:10
Calendar ortodox 8 noiembrie 2022. Cruce roşie, Sfinţii Mihail şi Gavril, ocrotitorii mamelor, copiilor şi celor bolnavi. Rugăciune făcătoare de minuni către Sfinţii Arhangheli

Sărbători religioase 8 noiembrie 2022

Ortodoxe: Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril

Greco-catolice: SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI

Romano-catolice: Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr

Calendar ortodox 8 noiembrie 2022. Cine au fost Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Sfinții Mihail și Gavril sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu, potrivit crestinortodox.ro. Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în icoane în haine de ostaș şi purtând în mâna o sabie de foc. Sabia este simbolul dreptăţii, fiind rânduit de Dumnezeu ca dreptatea Sa să biruiască. Potrivit Tradiției, la Judecata de Apoi, morții vor învia la glasul trâmbiţei sale.

Sfântul Arhanghel Gavril este purtătorul veștii milei dumnezeiești față de oameni. El a vestit că Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc. Acest Arhanghel este înfăţişat în iconografie în veșminte sacerdotale, purtând în mâna ori un crin, semnul veștii celei bune, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că el este mesagerul mântuirii umanității.

Citeste si Mihail şi Gavril 2022. Postul şi o lumânare aprinsă pe parcursul întregii zile fac minuni cu cei bolnavi trupeşte şi sufleteşte. 5 ani de ghinion pentru cei care nu vor respecta cea mai importantă regulă a sărbătorii

Sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril este un moment de reculegere și pomenire a celor plecați din această lume, mai cu seamă deoarece cei doi sfinţi sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri și călăuzele sufletelor spre Rai.

Sfinții Mihail și Gavril au grijă atât de cei morți, cât și de cei vii, fiind păzitorii oamenilor din clipa în care s-au născut și până la moarte. Se spune că aceștia se roagă la Dumnezeu mereu pentru sănătatea oamenilor. Arhanghelii sunt patroni ai casei, ard păcatele izvorâte din patimile și slăbiciunile omenești și îi ajută pe cei care țin posturile creștinești să își purifice conștiința.

Calendar ortodox 8 noiembrie 2022. Rugăciune făcătoare de minuni către Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Dumnezeule Atotputernic, trimite-Ți Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (se rostește numele). Să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. O, mare Arhanghel Mihail revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu (se rostește numele).

Arhanghele Mihail, tu ești căpetenia cetelor îngereşti. Ești voievod al puterilor cereşti, al heruvimilor, al serafimilor şi al tuturor îngerilor. Fii mie păzitor, ajutător la nevoie, în singurătate, la drum și pretutindeni. Izbăveşte-mă, mare Arhanghel, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului. Și auzi-mă pe mine, păcătosul (se rostește numele celui care se roagă). Mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte-te spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea!

Pe toţi cei ce-mi stau împotrivă biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli. Apără-mă de cutremure, de potop, de războaie, de orice rău și izbăveşte-mă de cel viclean, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfânt Arhanghel Gabriel, Înger al Încarnării, deschide-ne urechile spre avertismentele blânde şi chemările calde ale Domnului! Te conjurăm să fii mereu înaintea noastră, ca să înţelegem mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, ca să Îl servim mai bine şi să ne supunem mai bine Voinţei Lui și ca să îndeplinim mai bine ceea ce El aşteaptă de la noi. Ajută-ne să rămânem trezi pentru ca atunci când Domnul va veni să nu ne găsească adormiţi! Amin!

Citeste si Sf Mihail şi Gavril 2022. Tradiţii şi superstiţii. Ce se întâmplă în ceasul morţii cu oamenii care, de-a lungul vieţii, nu au respectat sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli