Declaraţia Comună a şefilor de stat prezenţi la cel de-al VIII-lea Summit al Iniţiativei celor Trei Mări: „Recunoaştem angajamentul şi eforturile substanţiale ale Ucrainei şi Republicii Moldova de a îndeplini condişiile necesare în procesul de aderare la UE”

Preşedinţii şi reprezentanţii la nivel înalt ai celor douăsprezece state participante la Iniţiativa celor Trei Mări (I3M), au adoptat miercuri o Declaraţie comună în care condamnă războiul din Ucraina şi recunosc angajamentul şi eforturile substanţiale ale Ucrainei şi Republicii Moldova de a îndeplini condiţiile necesare în procesul de aderare la UE.

06 sept. 2023, 20:06
Declaraţia Comună a şefilor de stat prezenţi la cel de-al VIII-lea Summit al Iniţiativei celor Trei Mări: „Recunoaştem angajamentul şi eforturile substanţiale ale Ucrainei şi Republicii Moldova de a îndeplini condişiile necesare în procesul de aderare la UE”

La cea de-a VIII-a ediţie a Summitului Iniţiativa celor Trei Mări, desfăşurat la Bucureşti în perioada 6-7 septembrie, au luat parte reprezentanţi ai Republicii Austria, Republicii Bulgaria, Republicii Croaţia, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Ungariei, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Polone, României, Republicii Slovace şi Sloveniei.

Textul integral al Declaţiei Comune.

Declaraţia Comună a celui de-al VIII-lea Summit al Iniţiativei celor Trei Mări (Bucureşti, 6-7 septembrie 2023)

”Noi, Preşedinţii şi reprezentanţii la nivel înalt ai celor douăsprezece state participante la Iniţiativa celor Trei Mări (I3M) – Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Estonia, Ungaria, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia – reuniţi la Bucureşti, la 6-7 septembrie 2023, cu ocazia Summitului şi Forumului de Afaceri ale I3M, găzduite pentru a doua oară de România:

a) Reafirmând angajamentul nostru consolidat şi recunoscând progresele înregistrate de ţările noastre în avansarea unei viziuni comune privind I3M ca un cadru eficient de cooperare pentru a promova rezilienţa şi prosperitatea noastre strategice colective, bazate pe reţele de infrastructură solide şi de încredere;

b) Recunoscând faptul că evoluţiile tangibile în regiunea I3M, demonstrate de volumul considerabil de investiţii publice şi private în infrastructura energetică, de transport şi digitală, începând din 2016, reprezintă o dovadă concretă a maturităţii politice şi economice a Iniţiativei;

c) Recunoscând potenţialul economic al regiunii în ceea ce priveşte infrastructura de conectivitate, politica industrială, diversificarea şi scurtarea lanţurilor de aprovizionare şi necesitatea de a continua investiţiile utilizând o gamă completă de surse de finanţare, inclusiv prin bugetele naţionale, fondurile UE şi instrumentele financiare, cum ar fi primul Fond de Investiţii I3M şi potenţialul parteneriat public-privat, confirmând astfel semnalul politic puternic ce vizează consolidarea rezilienţei noastre economice;

d) Fiind profund preocupaţi de volatilitatea tot mai mare a mediului de securitate ca urmare a războiului de agresiune neprovocat, nejustificat şi ilegal pe care Federaţia Rusă continuă să îl ducă împotriva Ucrainei, precum şi a războiului său hibrid, care provoacă un lanţ de efecte perturbatoare la nivel mondial, inclusiv asupra lanţurilor de aprovizionare, a dezvoltării economice şi a coerenţei energetice;

e) Condamnând ferm actele ilicite şi iresponsabile ale Federaţiei Ruse, care pun în pericol securitatea şi stabilitatea europeană şi globală, şi care subminează totodată ordinea internaţională bazată pe reguli;

Citeşte şi: VIDEO Marcel Ciolacu, întâlnire cu John Kerry, consilierul lui Biden pe probleme climatice: „România şi SUA sunt parteneri strategici în ceea ce priveşte securitatea”

f) Subliniind impactul războiului neprovocat şi ilegal al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei asupra regiunii I3M, care aduce noi provocări pentru continentul european şi dincolo de acesta;

g) Denunţând presiunile hibride sistematice cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, care includ încercări de subminare a ordinii constituţionale şi acţiuni virulente de destabilizare comise de Federaţia Rusă;

h) Conştientizând necesitatea de a redefini relaţia cu o vecinătate europeană reconfigurată geopolitic, ca urmare a războiului Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, inclusiv în contextul extinderii Uniunii Europene într-un orizont previzibil;

i) Recunoscând rolul strategic al Iniţiativei ca platformă politică, economică şi de conectivitate consacrată pentru consolidarea conectivităţii regionale şi construirea interconexiunilor strategice de infrastructură a reţelelor de transport, energetice şi digitale pe axa Nord-Sud, care sunt de o importanţă critică pentru rezilienţa şi prosperitatea statelor participante, a regiunii şi a Europei în ansamblu;

j) Recunoscând necesitatea de a consolida în continuare şi de a reafirma capacitatea I3M de a promova în mod eficient obiectivele sale comune şi de a valorifica oportunităţile de cooperare în noile domenii emergente în cadrul pilonilor I3M, într-un context geopolitic puternic contestat şi în schimbare;

k) Încrezători că o prezenţă investiţională şi financiară sporită a Statelor Unite în regiunea I3M, precum şi un angajament coordonat în dezvoltarea unei infrastructuri regionale rezistente şi a unor lanţuri valorice critice sunt catalizatori pentru legături mai puternice, care facilitează obiectivul unui parteneriat transatlantic consolidat;

l) Recunoscând faptul că statele participante la I3M contribuie la o Uniune Europeană eficientă şi coezivă şi reprezintă un pilon de legătură pentru strategia Global Gateway a Uniunii Europene de promovare a unor conexiuni durabile şi de încredere la nivel mondial şi recunoscând potenţialul de a obţine un nivel înalt de sinergie între proiectele I3M şi Global Gateway în vecinătatea Uniunii Europene;

Citeşte şi: Aderarea la Schengen, pe masa discuțiilor dintre Klaus Iohannis și președintele Austriei. ”Apreciez sprijinul său pentru o soluţie în favoarea României”

m) Reafirmând angajamentul de a dezvolta reţelele transeuropene de energie, digitale şi de transport de-a lungul axei Nord-Sud ca factori importanţi, ce ajută statele participante la I3M să consolideze Piaţa Unică a Uniunii Europene să îşi promoveze interesele industriale, precum şi să obţină o mai mare coeziune şi să îşi stimuleze creşterea economică;

n) Recunoscând rolul esenţial al sectorului privat şi al instituţiilor financiare în asigurarea succesului în atingerea obiectivelor I3M;

o) Subliniind faptul că întărirea securităţii energetice, diversificarea rutelor şi a surselor de aprovizionare în întreaga regiune, angrenarea surselor regenerabile de energie, împreună cu eficienţa energetică şi o tranziţie echitabilă către un sector energetic durabil şi neutru din punct de vedere climatic sunt priorităţile noastre de importanţă maximă, aşa cum acestea sunt reflectate în Declaraţiile Comune ale Summiturilor anterioare;

p) Salutând rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite intitulată „Consolidarea rezilienţei globale şi promovarea dezvoltării durabile prin intermediul conectivităţii infrastructurii regionale şi interregionale”, adoptată la 26 aprilie 2023, care angajează toate ţările în îmbunătăţirea conectivităţii infrastructurii ca mijloc de consolidare a rezilienţei la crize viitoare şi încurajează continuarea şi avansarea cooperării regionale în acest sens, în special în ceea ce priveşte îmbunătăţirea conectivităţii infrastructurii de transport, energetice şi digitale, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă în domeniile ştiinţei, educaţiei, tehnologiei şi inovării;

q) Angajându-ne să consolidăm în continuare rolul Iniţiativei în construirea conectivităţii infrastructurii regionale şi inter-regionale şi, în acest sens, dezvoltarea de noi parteneriate internaţionale şi consolidarea celor existente, precum şi promovarea schimbului de experienţă;

r) Subliniind rolul critic al sistemelor de infrastructură în asigurarea furnizării de bunuri şi servicii esenţiale şi recunoscând necesitatea de a spori capacitatea de adaptare a sistemelor de infrastructură şi de a reduce riscul de eşec în cascadă al infrastructurii în caz de dezastre şi conflicte;

Citeşte şi: Alertă la cel mai înalt nivel. Klaus Iohannis, prima reacție la drona rusească prăbușită în România: „O violare gravă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României, stat aliat NATO”. MApN confirmă găsirea fragmentelor

s) Reiterând că I3M este deschisă cooperării cu ţările din afara UE, care se angajează să respecte valorile şi principiile fundamentale ale Uniunii Europene;

t) Reamintind Declaraţiile comune ale Summiturilor I3M şi bazându-ne pe rezultatele solide ale Summiturilor anterioare de la Dubrovnik (2016), Varşovia (2017), Bucureşti (2018), Ljubljana (2019), Tallinn (2020), Sofia (2021) şi Riga (2022);

u) Reafirmând scopul şi obiectivele iniţiale ale I3M de a sprijini cooperarea între statele participante, pe baza apartenenţei acestora la Uniunea Europeană, în sectoarele energiei, transporturilor şi digital, pe baza deciziilor consensuale ale statelor participante; Prin prezenta, declarăm următoarele:

1. Salutăm participarea la nivel înalt la noua ediţie a Summitului şi a Forumului de Afaceri I3M de la Bucureşti a partenerilor strategici ai I3M – Comisia Europeană, Statele Unite ale Americii şi Republica Federală Germania – precum şi a invitaţilor noştri speciali: Franţa, Republica Elenă, Republica Moldova, Japonia, Republica Turcia, Ucraina, Regatul Unit, precum şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială.

2. Salutăm sprijinul acordat viziunii şi obiectivelor operaţionale urmărite de I3M din partea unor ţări like-minded, precum Franţa, Japonia, Republica Turcia şi Regatul Unit, precum şi a unor instituţii şi întreprinderi publice şi private din regiunea I3M şi din afara acesteia.

3. Reafirmăm importanţa Iniţiativei pentru consolidarea rezilienţei regiunii prin îmbunătăţirea conectivităţii. După un an şi jumătate de la începutul războiului brutal de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi de la tulburările geopolitice pe care acesta le-a generat, a fost dovedită validitatea conceptului I3M şi urgenţa punerii în aplicare a obiectivelor sale.

4. Salutăm Republica Elenă în calitate de cel de-al 13-lea stat participant la I3M, ceea ce consolidează Iniţiativa şi îi sporeşte considerabil potenţialul ca platformă pentru îmbunătăţirea dezvoltării economiei, a conectivităţii infrastructurilor de transport, energetice şi digitale pe axa Nord-Sud şi pentru consolidarea coeziunii UE.

Citeşte şi: Daniel Cătălin Zamfir, despre impozitarea profiturilor excesive ale băncilor. ”Toate eforturile și presiunile lor au fost în zadar! Premierul Ciolacu nu a cedat”

5. Reiterăm condamnarea războiului brutal al Rusiei împotriva Ucrainei, care constituie o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, inclusiv a Cartei ONU, în cei mai fermi termeni posibili. Ne reafirmăm sprijinul de neclintit pentru Ucraina, suveranitatea şi integritatea teritorială ale acesteia, în faţa consecinţelor devastatoare ale războiului Rusiei împotriva ţării şi a poporului său. Reiterăm faptul că Rusia trebuie să îşi retragă imediat şi necondiţionat toate forţele militare şi echipamentele din Ucraina. Ne menţinem angajamentul de a oferi sprijin continuu Ucrainei, atât timp cât va fi necesar. Subliniem faptul că toţi cei care au comis crime de război şi alte crime foarte grave, inclusiv crima de agresiune în Ucraina, vor fi traşi la răspundere. Ne angajăm să jucăm un rol-cheie în reconstrucţia Ucrainei, ţinând seama în mod corespunzător de toate eforturile depuse la nivelul UE şi la nivel internaţional.

6. Recunoaştem, de asemenea, eforturile depuse de Republica Moldova pentru a rezista presiunilor tot mai mari, într-o realitate geopolitică şi geoeconomică schimbată în mod dramatic şi salutăm această ţară ca stat participant asociat la I3M, alături de Ucraina, şi aşteptăm cu interes consolidarea şi diversificarea cooperării noastre în cadrul unor proiecte comune pentru a promova interconectarea strategică în regiunea I3M şi cu vecinii din Europa de Est, facilitând astfel integrarea acestora în UE. Salutăm, de asemenea, acordarea statutului de ţară candidată la UE Ucrainei şi Republicii Moldova. Recunoaştem angajamentul şi eforturile substanţiale ale Ucrainei şi Republicii Moldova de a îndeplini condiţiile necesare în procesul de aderare la UE şi încurajăm ambele ţări să continue pe calea reformelor, inclusiv pe baza recomandărilor Comisiei de la Veneţia. Vom continua să sprijinim aceste ţări pe calea aderării lor la UE.

7. Recunoaştem potenţialul I3M de a completa politicile UE în ceea ce priveşte aducerea Balcanilor de Vest, a Ucrainei, a Republicii Moldova şi a Georgiei mai aproape de UE, pe baza meritelor şi a valorilor comune, inclusiv prin implicarea acestor ţări în implementarea proiectelor de infrastructură regională ale I3M, investind astfel în interconectivitate, în extinderea coridoarelor UE în domeniul energiei, al transporturilor, al tehnologiei digitale şi al telecomunicaţiilor şi în accelerarea tranziţiei verzi. Salutăm, de asemenea, acordarea statutului de ţară candidată la UE Bosniei şi Herţegovina şi desfăşurarea primelor Conferinţe Interguvernamentale cu Albania şi Macedonia de Nord. Reiterăm un mesaj puternic de sprijin şi încurajare a aspiranţilor la UE pentru continuarea reformelor pe calea aderării la UE.

Citeşte şi: Troc între soldați pentru echipamente militare funcționale. Ce le promit ucrainenii rușilor care dezertează: „Vino, îți garantăm siguranța”

8. Subliniem importanţa dezvoltării cooperării în cadrul Iniţiativei cu partenerii strategici: Comisia Europeană, Statele Unite ale Americii şi Republica Federală Germania şi încurajăm creşterea rolului acestora în realizarea obiectivelor comune ale Iniţiativei. Din această perspectivă, reiterăm determinarea noastră de a acţiona în deplină sinergie cu strategiile-cheie ale UE, cum ar fi Strategia de Securitate Economică, Strategia Industrială a Pactului Verde European, Deceniul Digital şi strategia Global Gateway, precum şi de a rămâne angajaţi în favoarea obiectivului principal de consolidare a parteneriatului transatlantic, ca mijloc de consolidare în continuare a Iniţiativei.

9. Reafirmăm că o consolidare a rezilienţei infrastructurii cu dublă utilizare în regiune, pentru o mobilitate civilă şi militară sporită pe axa Nord-Sud, în conformitate cu Planul de acţiune al UE privind mobilitatea militară, reprezintă un obiectiv politic, precum şi o investiţie responsabilă în viitorul nostru sigur.

10. Salutăm lista scurtă revizuită de proiecte prioritare I3M de interconectare în cele trei domenii cheie – transport, energie şi digital – cu obiectivul de a spori eficienţa sprijinului politic pentru aceste proiecte, inclusiv la nivelul UE. Raportul de progres al proiectelor 2023 oferă o platformă transparentă şi evidenţiază proiecte prioritare I3M.

11. Subliniem faptul că implicarea şi sprijinul financiare al Statelor Unite în punerea în aplicare a proiectelor strategice de conectivitate regională sunt esenţiale în actualul mediu geopolitic, acţionând ca un factor crucial pentru succesul interconectării strategice, al diversificării energetice şi al realizării generale a obiectivelor I3M.

12. Continuăm să încurajăm partenerii strategici, guvernele interesate, băncile de dezvoltare, instituţiile financiare internaţionale şi investitorii privaţi să împărtăşească obiectivele, viziunea politică şi scopurile Iniţiativei, pentru a sprijini finanţarea proiectelor strategice ale I3M. Invităm toate părţile interesate să coopereze în vederea atragerii mijloacelor financiare necesare pentru punerea în aplicare a acestor proiecte.

Citeşte şi: Serviciul militar obligatoriu, în tot mai multe ţări din Europa. Ce se întâmplă în România

13. Salutăm implicarea, sprijinul şi interesul instituţiilor şi organizaţiilor europene şi internaţionale, şi anume Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în activităţile I3M, inclusiv prin participarea la nivel înalt a acestora la Summitul de la Bucureşti din 2023, şi convenim să continuăm să lucrăm la soluţii inovatoare pentru armonizarea finanţărilor în vederea sprijinirii dezvoltării infrastructurii majore necesare în regiune.

14. Susţinem obiectivul celei de-a cincea ediţii a Forumului de Afaceri I3M – care a evoluat acum într-un instrument central al Iniţiativei, după lansarea sa în cadrul Summitului de la Bucureşti din 2018 – de a promova noi oportunităţi de investiţii, susţinând astfel realizarea obiectivelor politice cheie ale I3M.

15. Constatăm cu satisfacţie că Fondul de Investiţii I3M (3SIIF) a făcut noi alocări de investiţii pentru proiecte de infrastructură în ţări I3M, cum ar fi Republica Bulgaria, Republica Polonă şi România.

16. Salutăm evoluţia dinamică a Fondului de investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, care, cu o viteză excepţională, la trei ani de la operaţionalizare, a investit în sectoarele energetic, digital şi al transporturilor în regiunea celor Trei Mări, dovedindu-şi capacitatea de a dezvolta proiecte care să contribuie la creşterea capacităţii regenerabile în mixul energetic regional, să sporească securitatea şi independenţa aprovizionării cu energie, precum şi interconectivitatea digitală şi a transporturilor în regiunea celor Trei Mări. Până în prezent, 3SIIF a sprijinit cinci proiecte, cu o valoare aproximativă de 6 miliarde EUR, urmând ca în curând să fie anunţate încă două proiecte.

Citeşte şi: Marcel Ciolacu, despre reforma fiscală: „Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea de răspundere în Parlament. Va fi pus în transparenţă, nimeni nu îl trece noaptea, pe furiş”

17. Recunoaştem existenţa a numeroase oportunităţi de investiţii atractive în portofoliul 3SIIF şi succesul Fondului de Investiţii iniţial. Încurajăm cu tărie crearea unui vehicul financiar sucesor, bazat pe succesul predecesorului său şi alţi sponsori de bază ai 3SIIF să se alăture, ca acţiune rapidă de atenuare a provocărilor macroeconomice din regiune, direcţionând investiţiile către un fond de infrastructură sucesor, orientat spre investiţii verzi, şi continuând să atragă resurse pentru finanţarea unei game vaste de proiecte în întreaga regiune I3M. De asemenea, luăm act de intenţia de a lansa un Fond de Inovare I3M care ar putea răspunde nevoilor crescânde de investiţii în proiecte inovatoare transfrontaliere, ar putea să aloce mai multe investiţii în progrese tehnologice şi să consolideze ecosistemul de inovare din întreaga regiune I3M, în conformitate cu priorităţile europene pentru o tranziţie economică durabilă şi avansată din punct de vedere tehnologic.

18. Ne reafirmăm angajamentul de a lucra împreună pentru conectivitate în domeniul ştiinţei, al educaţiei, al tehnologiei şi al inovării, pentru a asigura o dezvoltare viitoare mai durabilă pentru regiunea Iniţiativei celor Trei Mări.

19. Ne exprimăm disponibilitatea de a dezvolta proiecte inovatoare pentru o infrastructură regională rezilientă, inclusiv cu invitaţii speciali, precum şi de a contribui pe bază de voluntariat la finanţarea tehnologiilor şi la implementarea surselor regenerabile de energie, aşa cum sunt acestea reflectate în Declaraţiile Comune ale Summiturilor anterioare.

20. Ne angajăm să consolidăm rezilienţa şi securitatea cibernetică a regiunii noastre pentru a sprijini dezvoltarea interconectărilor de infrastructură strategică şi a reţelelor şi serviciilor digitale între ţările noastre, printr-o cooperare sporită şi prin încurajarea implicării active a mai multor părţi interesate, a participanţilor de încredere din lanţul de aprovizionare şi a furnizorilor de servicii, în special a celor locali. În cadrul acestui proces, vom susţine şi promova în mod activ principiile unui mediu deschis, sigur, stabil, accesibil şi paşnic în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, precum şi regulile, normele şi principiile unui comportament responsabil al statelor în spaţiul cibernetic.

21. Salutăm angajamentul Republicii Lituania de a găzdui următorele Summit şi Forum de Afaceri I3M în 2024 şi al Ungariei de a găzdui Summitul şi Forumul de Afaceri în 2025”.

Citeşte şi: Klaus Iohannis îi linişteşte pe români: „Nu a existat nicio dronă şi nicio piesă care a ajuns în România, dar suntem îngrijoraţi. Am avut chiar azi atacuri la 800 de metri de graniţă”