Metodologia de evaluare a profesorilor de către elevi. Fişele se completează la finalul fiecărui semestru

Evaluarea profesorilor de către elevi se realizează prin intermediul unei fișe de feedback semestrial, care este completată de către elevi în penultima săptămână a fiecărui semestru, se arată în metodologia de evaluare a profesorilor, varianta discutată până la finalul anului trecut la minister și respinsă de sindicate.

21 apr. 2021, 09:23
Metodologia de evaluare a profesorilor de către elevi. Fişele se completează la finalul fiecărui semestru

Respectivul chestionar, care ajută la metodologia de evaluare, este distribuit elevilor de gimnaziu sau de liceu de către dirigintele de la clasă și este completat anonim. Fișele respective sunt distribuite mai departe chiar profesorilor vizați pentru ca aceștia să elaboreze și să prezinte elevilor, în prima săptămână din semestrul următor, propunerile de îmbunătățire a activității sale la clasă, în funcție de rezultatele validate ale feedback-ului primit, potrivit informaţiilor publicate de edupedu.ro.

De asemenea, dirigintele transmite Consiliului de Administrație al unității de învățământ rezultatele validate ale feedback-ului, pe baza cărora Consiliul de Administrație stabilește concluzii referitoare la fiecare cadru didactic. Acestea reprezintă o anexă a fișei de evaluare anuală a cadrelor didactice, care va fi publicată pe site-ul unității de învățământ.

Metodologia mai prevede că „Este interzisă constrângerea/sancționarea elevilor atât în timpul procesului de acordare a feedback-ului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către elevi”. Profesorii care încearcă să-i constrângă sau să-i sancționeze pe elevi în acest sens vor fi sancționați conform Legii Educației (vedeți la finalul articolului).

Potrivit metodologiei, chestionarul de feedback „permite evaluarea procesului de învățare-predare-evaluare de către profesori, cu sprijinul elevilor, în scopul ajustării practicilor la clasă, în conformitate cu nevoile specifice ale beneficiarilor primari ai educației”. Astfel, feedback-ul semestrial se acordă în penultima săptămână a fiecărui semestru doar cadrelor didactice încadrate la clasa în care învață elevii care completează chestionarul.

Citeşte şi TITULARIZARE 2021. Calendarul şi metodologia examenului

Procedura de acordare a feedback-ului semestrial:

Profesorul diriginte notifică elevii cu privire la ziua/zilele în care vor acorda feedback cadrelor didactice.

Elevii completează, în mod anonim, în format fizic/online, fișele de feedback.

Fișele de feedback completate în format fizic se transmit profesorului diriginte, care le transmite cadrului didactic vizat.

Fișele de feedback completate online ajung prin intermediul profesorului diriginte, în format electronic, la fiecare profesor vizat.

Cadrele didactice transmit profesorului diriginte rezultatele feedback-ului primit din partea elevilor.

La nivelul fiecărei clase, profesorul diriginte, alături de doi reprezentanți ai elevilor, desemnați de clasa respectivă, validează rezultatele transmise de către cadrele didactice, în raport cu formularele de feedback completate de către elevi.

Cum sunt procesate rezultatele feedback-ului:

Cadrul didactic analizează toate fișele de feedback pe care le primește și dezbate la clasă, alături de elevii săi, rezultatele validate ale feedback-ului primit, în vederea îmbunătățirii aspectelor problematice semnalate de către elevi.

În prima săptămână din semestrul următor, cadrul didactic elaborează și prezintă elevilor propunerile de îmbunătățire a activității sale la clasă, în funcție de rezultatele validate ale feedback-ului primit.

În baza principiilor: descentralizării, calității, echității, relevanței, centrării educației pe beneficiarii acesteia, respectării dreptului la opinie al elevului, ca beneficiar direct al sistemului de învățământ, menționate în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiecare unitate de învățământ reglementează modalitățile de implementare și valorificare ale rezultatelor obținute de către cadrele didactice, prin acordarea, de către elevi, a feedback-ului semestrial, ținând cont de rolul acestui proces.

La finalul procesului de validare, profesorul diriginte transmite Consiliului de Administrație al unității de învățământ rezultatele validate ale feedback-ului, pe baza cărora Consiliul de

Administrație stabilește concluzii referitoare la fiecare cadru didactic.

Concluziile feedback-ului semestrial formulate de Consiliul de Administrație reprezintă anexă a fișei de evaluare anuală a cadrelor didactice, care va fi publicată pe site-ul unității de învățământ.


loading...
Partenerii noștri