REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO: Verifică simplu, după nume, REZULTATE CAPACITATE 2018. Topul liceelor

Publicat: Luni, 18 Iunie 2018 21:01 // Actualizat: Marţi, 19 Iunie 2018 13:44 // Sursa: romaniatv.net

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO: Primele rezultate la Evaluare Naţională 2018 vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie. RomaniaTV.net vă prezintă notele, conform www.edu.ro.

 

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO EDU.RO: Notele vor fi publicatele pe site-ul evaluare.edu.ro 2018. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.

Potrivit Ministerului Educaţiei, 104.972 de absolvenţi de clasa a VIII-a din cei 142.847 prezenţi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, însemnând o rată de promovare a examenului de 73,5 la sută.

Dintre aceştia, 319 candidaţi au încheiat examenul cu media generală 10.

Cele mai mari note au fost la Limba şi literatura română, unde 118.969 de candidaţi (83 la sută) au luat note peste 5, dintre ei 2.089 fiind notaţi cu 10.

În ceea ce priveşte Matematica, 87.577 de candidaţi (61,3 la sută) au note peste 5, iar 1.903 candidaţi au obţinut nota 10.

Conform MEN, rata de participare a fost de 94,8 la sută: 142.847 de candidaţi au fost prezenţi dintr-un total de 150.603 elevi înscrişi.

Procentul celor care au încheiat examenul cu note peste 5 a fost mai mic în acest an, comparativ cu sesiunea din 2017 dinainte de contestaţii, când 76,9 la sută din candidaţi au avut medii peste 5. Şi numărul celor care au încheiat examenul cu media generală 10 a fost mai mic, anul trecut 467 de candidaţi obţinând rezultatul maxim.

BUZĂU - Opt medii de 10 obţinute de elevii din Buzău, la polul opus fiind doi candidaţi cu media 1; 73,58% dintre candidaţi au obţinut medii peste 5

Elevii din Buzău au obţinut opt medii de 10 la Evaluarea Naţională, în timp ce doi absolvenţi de şcoală generală au fost notaţi cu media generală 1. 73,58% dintre candidaţi au obţinut medii peste 5, mai puţin decât anul trecut cu peste trei procente,.

Potrivit şefului IŞJ Buzău, Otilia Trifan, la nivelul judeţului Buzău au luat note peste 5.00 la Evaluarea Naţională 73,58 la sută dintre candidaţi, faţă de 76.91 la sută anul trecut.

Judeţul înregistrează opt medii de 10, dar şi două medii de 1.

TULCEA - Patru medii de 10 în judeţul Tulcea, iar 71,04% dintre elevi au avut medii mai mari sau egale cu 5

Patru elevi din judeţul Tulcea au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională, iar 71,04 la sută dintre ei au luat medii mai mari sau egale cu 5. De asemenea, în cinci unităţi de învăţământ nu s-a înregistrat nicio medie de 5.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, patru elevi au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională. Este vorba de doi de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” şi alţi doi de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”.

De asemenea, note peste 5 la Limba şi literatura română au obţinut 85,54 la sută dintre elevi, iar note peste 5 la Matematică au luat 57,23 la sută din elevi.

GALAŢI - Evaluare Naţională: Peste 83,52% dintre elevii din Galaţi au obţinut medii peste 5; nouă elevi au media 10, iar doi media 1

Peste 83 la sută dintre candidaţii care au susţinut examenul de Evaluare Naţională la nivelul judeţului Galaţi au obţinut medii peste 5, înaintea contestaţiilor. Nouă elevi au reuşit să obţină media generală 10, iar doi media 1.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Galaţi, Oana Enache, a declarat, marţi, că înainte de soluţionarea contestaţiilor, 83,52 la sută dintre candidaţii la Evaluarea Naţională au obţinut medii peste 5. Ea a precizat că s-au înregistrat nouă medii de 10 la acest examen, existând 60 de note de 10 la Matematică şi 38 la Limba şi literatura română.

Rezulatele examenelor de Evaluare naţională au fost publicate pe pagina evaluare.edu.ro

Marţi, între orele 14:00 - 19:00 se pot depune contestaţii, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 23 iunie.

Cei peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a au susţinut săptămâna trecută luni proba la Limba română, iar miercuri proba la Matematică. Joi s-a desfăşurat proba la Limba şi literatura maternă. 

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.

Elevii de clasa a VIII-a au susţinut în perioada 5 - 7 martie simularea examenului de Evaluare Naţională şi mai puţin de 50% dintre ei au obţinut media generală peste 5. 

La Matematică, doar 33,1 % dintre elevi au reuşit să obţină o notă peste 5, iar la Limba şi literatura română 63,1% au luat note mai mari sau egale cu 5. La proba de Limba li literatura maternă, 82,6% dintre elevi au obţinut note peste 5. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau egale cu 5 au fost în Capitală şi în judeţul Cluj. Notele obţinute la simulare nu se contestă şi nu se trec în catalog.

În 2017, rata de promovabilitate la Evaluarea Naţională a fost de 77%, după contestaţii, 77%. La Limba şi literatură română, 121.315 candidaţi (86,1%) au primit note peste 5, iar la Matematică, 92.886 de candidaţi au avut note peste 5. 


UPDATE: Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2018.

Situaţia statistică generală relevă că din cei 142.847 de candidaţi prezenți, un număr de 104.972 de candidați a obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) - 73,5%.

Dintre aceștia, 319 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece). Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847de candidaţi prezenţi dintr-un total de 150.603 elevi înscrişi. La proba de Limba și literatura română au obținut note peste 5 (cinci) 118.969 de candidați (83%), în timp ce 2.089 de candidați au fost notați cu 10 (zece). La proba de Matematică 87.577 de candidați (61,3%) au note peste 5 (cinci), iar 1.903 candidați au obținut nota 10 (zece).

Rezultate Evaluare Nationala 2018. Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Atât pentru bacalaureat, cât și pentru evaluarea națională, aceste diferenţe nu mai sunt impuse. Drept pentru care candidații la aceste examene, atunci când solicită reevaluarea lucrării, iau la cunoștință sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus și cu 0,10 puncte și cu 0,50. Umare a reevaluării, nota finală este cea de la contestaţii.

Rezultate Evaluare Nationala 2018. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Rezultate Evaluare Nationala 2018. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

Rezultate Evaluare Nationala 2018. În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei.

Rezultate Evaluare Nationala 2018. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei.

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

Rezultate Evaluare Nationala 2018. După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la EVALUARE inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. ReEVALUARE se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată, nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă. Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru EVALUARE națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Rezultate Evaluare Nationala 2018. În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Chiar dacă Ministerul Educaţiei anunţă că pe 18 iunie 2018 site-ul Evaluarea Naţională 2018 a fost publicat, în antetul portalului apare scris Evaluare 2017, nu Evaluare 2018 aşa cum ar trebui. Multe persoane au fost induse în eroare de această greşeală şi nu ştiu unde se vor afişa online rezultatele la Evaluare Naţională 2018.


REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Zi cu emoții pentru absolvenții claselor a VIII-a, care au aflat, marţi, 19 iunie, notele la Evaluarea Națională 2018. Candidații au la dispoziție cinci ore pentru a depune contestații, urmând ca rezultatele finale să fie publicate pe 23 iunie.

 

VEZI AICI REZULTATE FINALE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018, conform EDU.RO

 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 ALBA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 ARAD
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 ARGEȘ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BACAU
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BIHOR
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BISTRIȚA-NASAUD
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BOTOȘANI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BRAȘOV
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BRĂILA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BUCUREȘTI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 BUZAU
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 CARAȘ-SEVERIN
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 CĂLĂRAȘI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 CLUJ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 CONSTANȚA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 COVASNA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 DÂMBOVIȚA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 DOLJ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 GALAȚI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 GIURGIU
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 GORJ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 HARGHITA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 HUNEDOARA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 IALOMIȚA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 IAȘI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 lLFOV
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 MARAMUREȘ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 MEHEDINȚI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 MUREȘ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 NEAMȚ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 OLT
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 PRAHOVA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 SATU MARE
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 SALAJ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 SIBIU
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 SUCEAVA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 TELEORMAN
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 TIMIȘ
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 TULCEA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 VASLUI
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 VÂLCEA
REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 VRANCEA

Vezi aici: REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Vezi unde sunt CEI MAI BUNI ELEVI DIN ŢARĂ şi cei mai slabi. TOP JUDEŢE cu medii de 10


Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO, afişate pe Edu.ro. Cum poţi depune contestaţie la CAPACITATE 2018 şi când sunt publicate rezultatele finale la examenul de EVALUARE

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 BUCURESTI. Cum se face REPARTIZAREA COMPUTERIZATA, ce locuri sunt la liceele bune

Primele rezultate la examenul de EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 (limba şi literatura romană, matematică, limba maternă) vor fi afişate marţi, 19 iunie, iar în aceeaşi zi, între orele 14.00 - 19.00, se vor putea depune contestaţiile. După soluţionarea contestaţiilor, notele finale ale examenului de evaluare naţională vor fi făcute publice pe data de 23 iunie 2018.

Imediat după ce notele din pe judeţe vor fi disponibile pe edu.ro, ele vor fi publicate în acest articol:

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Alba

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Arad

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Arges

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Bacău

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Bihor

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Bistrita Nasaud

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018. Se schimbă ADMITEREA ÎN LICEU 2018, anunţ de ultimă oră de la EDU.ro

 

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Botosani

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Braila

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Brasov

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Bucuresti

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Buzau

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Calarasi

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Caras Severin

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Cluj

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Constanta

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Covasna

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Dambovita

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Dolj

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Galati

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Giurgiu

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Gorj

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Harghita

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Hunedoara

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Ialomita

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Iasi

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Ilfov

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Maramures

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Mehedinti

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Mures

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Neamt

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Olt

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Prahova

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Salaj

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Satu Mare

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Sibiu

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Suceava

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Teleorman

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Timis

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Tulcea

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Valcea

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Vaslui

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO Vrancea

La examenul de Evaluare Naţională din 2017 s-au înscris 144.929 de elevi, dintre care au fost prezenţi 140.712 candidaţi.

Cei care nu au obţinut media peste nota 5 la Evaluare Naţională vor intra la liceu, chiar şi cu medii de 2,3 sau 4.

Rezultate Evaluare Nationala. Admitere LICEU
Nota la Evaluarea Nationala 2017 reprezinta 80% din media de admitere la liceu, restul de 20% fiind reprezentata de media claselor V-VIII.

Edu.ro - Rezultate Evaluarea Nationala 2018  Cele mai bune licee din tara si cele mai cautate raman Colegiul Natonal "Gheorghe Lazar", Colegiul National "Sfantul Sava" sau Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", toate din Capitala.

In 2016, 75% dintre elevii care au sustinut examenul de Evaluare Nationala 2016 au obtinut note peste 5, au declarat oficiali din Ministerul Educatiei. In Bucuresti, 47 de elevi au obtinut nota zece la examenul de Evaluare Nationala.

In total, 75% din elevii care au sustinut Evaluarea Nationala in 2016 au luat note peste 5, rata fiind in scadere fata de 2015 cand 79,3% dintre elevi au obtinut.

In 2017, 76,9% dintre candidati au promovat acest examen, rezultatul fiind cu aproximativ doua procente mai mare decat anul precedent, cand rata de promovabilitate a fost de 75%.

Edu.ro - Rezultate Evaluarea Nationala 2018 Dintre acestia, 467 de candidati au incheiat examenul cu media generala maxima (10), numar aproape dublu fata de 2016 (241), iar 32.460 de candidati (32,1%) au obtinut medii sub 5. Pe transe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse in intervalul 9 - 9,49.

Rata de participare a fost de 97,1%: peste 140.000 de candidati prezenti dintr-un total de aproximativ 145.000 de inscrisi. Sase elevi au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO // Admitere liceu. Cum se face repartizarea electronică

Odată ce toţi elevii au fost înscriși în sistem, pentru fiecare judeţ și oraș, se face o clasificare după ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Calculatorul va analiza această listă de la cea mai mare medie către cea mai mică.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO // Cum se face departajarea la admitere în liceu

Art.5. din metodologia admiterii: (2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi în funcție de următoarele criterii, în ordinea în care sunt menționate mai jos:

 • media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • nota obţinută la proba de limba şi literatura româna din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, susţinuta conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învaţamânt cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO //Admitere liceu - acte necesare pentru înscriere

Înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fisa medicală.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO //  Primele rezultate la Evaluare Naţională 2018 vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Notele vor fi publicatele pe site-ul evaluare.edu.ro 2018. Momentan, însă, site-ul nu este funcţional.

 

Edu.ro - Rezultate Evaluarea Nationala 2018 - Cele mai tari perle de la Romana

Perle Edu.ro - Rezultate Evaluarea Nationala 2018 2018. Absolventii clasei a 8-a au sustinut deja primele doua probe, la Limba si Literatura Romana, respectiv Matematica, din cadrul Evaluarii Nationale, urmand ca pe data de 23 iunie sa primeasca rezultatele finale ale examenului.

Elevii au primit la examenul scris de la limba romana doua subiecte. La primul au primit cateva cerinte pe baza unui text epic, iar la al doilea, pe langa cerintele legate de un text jurnalistic, au avut de redactat o naratiune care sa contina o intamplare petrecuta intr-o cetate.

EDU.RO REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Când se anunţă notele. Cum se depun CONTESTATII LA CAPACITATE 2018

 

Rezultate Evaluarea Nationala  Desi nu s-au confruntat cu cerinte de dificultate ridicata, nici in acest an nu au lipsit perlele. “Subiectul I. Va salut!!! Ceau” a scris un elev pe foaia de examen.

Perle Evaluare Nationala 2018. In incercarea de a rezolva subiectele, si alti elevi au vrut sa dea dovada de creativitate. Cele mai amuzante texte scrise de elevi au fost publicate de stirileprotv.ro.

Edu.ro - Rezultate Evaluarea Nationala 2018 “Textul nu are idei secundare. Toate sunt super principale si imi e jena sa aleg.”

“Oamenii s-au gandit sa faca pe mortii sau sa se catere intr-un copac, pentru ca nu puteau sa le faca pe amandoua.”

”Sensul cuvantului crengi e boscheti.”

”In “de-acolo” cratima a fost folosita degeaba. Putem folosi liniuta cand ne grabim, dar numai cand foarte tare.”

Edu.ro - Rezultate Evaluarea Nationala 2018 ”Nu am fost intr-o cetate, dar voi povesti o intamplare dintr-o statiune all incusive, adica tot inclusiv.”

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO. Calendar 

19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)

9 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie- Afișarea notelor finale

Rezultate Evaluare Nationala 2018 EDU.RO BUCURESTI. Admitere liceu 2018. Elevii vor fi repartizati in functie de optiunile exprimate si de media de admitere. Află cum se calculeaza media de admitere liceu 2018Iată lista cu locurile disponibile pentru cateva dintre liceele din București. 

Va prezentam mai jos lista cu locuri disponibile pentru cateva dintre liceele din Capitala.
Lista completă, precum și mediile cu care se poate intra la fiecare specializare, le puteți consulta aici, începand cu pagina 49.

1. COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA" din București - 224 de locuri in total

Matematică-informatică - 140 

Matematica-informatică - bilingv limba engleză - 28 

Știinte ale naturii - 28

Filologie  -28

2. COLEGIUL NATIONAL "I.L. CARAGIALE" - 280 de locuri in total

Matematică-informatică - 84 

Matematică-informatică - bilingv germană - 28

Matematica-informatică - bilingv engleză - 28

Filologie - 28

Filologie - bilingv germană - 28

Filologie - bilingv engleză - 28

Știinte sociale - 28 

 

3. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU” - 252 de locuri în total

Matematică-informatică - 224 

Matematică - informatică - bilingv limba germană - 28 

4. LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET" - 140 de locuri in total

Matematică-informatică - 56 

Știinte ale naturii  - 28

Filologie - 28

Știinte sociale - 28

Admitere liceu 2018. Calendarul repartizării computerizate

 • 29 iunie – 3 iulie 2018 

 Absolvenții de gimnaziu și părinții acestora vor completă opțiunile în fișele de înscriere, asistați de diriginți. 

 Absolvenții de gimnaziu care doresc să participe la admitere în alt județ vor completă fișele de înscriere conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. 

 • 30 iunie – 4 iulie 2018 

 Candidații și părinții vor verifică fișele editate de calculator și vor corectă eventualele greșeli din bază de date. 
   Afișarea listelor corectate în aplicația informatică computerizată. 

 • 4 iulie 2018 

 Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean / al municipiului București. 

 Comisia din centrul de inscriere  va predă fișele de opțiuni originale către centrul de admitere județean / al municipiului București. 

 •   9 iulie 2018 

 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților claselor a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018 – 2019. 
  
 Afișarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat. 
  
  Unitățile de învățământ gimnazial vor afișa listele cu absolvenții repartizați din școlile respective și lista cu locurile neocupate din unitățile de învățământ liceal de stat din județ/municipiul București. 

 • 10 – 13 iulie 2018

Depunerea dosarelor de înscriere la scolile la care au fost repartizați candidatii.

 • 13 iulie 2018 

Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.

 • 16 – 18 iulie 2018 

Comisia județeană de admitere va rezolvă situațiile speciale apărute după etapă de repartizare computerizată, repartizarea candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat și a celor care au participat, dar nu au fost repartizați în etapă repartizării computerizate. 

sursa: portalinvatamnat.ro

ADMITERE LICEU 2018, BROSURA ADMITERE LICEU.  Absolventii claselor a VIII-a din promotia 2018, indiferent de varsta, precum si cei din promotiile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018-2019, se pot inscrie la liceu (cursuri de zi). Absolventii invatamanului gimnazial din promotiile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data incepenii anului scolar 2018-2019, au optiunea inscrierii la liceu (cursui serale sau cu frecventa redusa).

Rezultate Evaluare Nationala 2018. Notele, publicate pe EDU.ro. Află cu un singur click ce ai făcut tu sau colegii tăiCanditatii pot participa la repartizarea computerizata doar intr-un singur judet, in perioada prevazuta de grafic, la scolile gimnaziale pe care le-au absolvit (inclusive pentru absolventii din seriile anterioare). Candidatii din Bucuresti, care participa la admitere in alte judete, se inscriu la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa fie admisi, in perioada prevazuta de grafic. De asemenea, candidatii care provin din alte judete si doresc sa participe la admitere in Bucuresti se vor inscribe la centrul special de inscriere organizat la Scoala Gimnaziala “Sfintii Voievozi” din strada Atelierului nr. 25, sector 1, Bucuresti (in apropierea Garii de Nord, Hotel Ibis), telefon 021/3127572 sau 021/3179916, email [email protected] 

Admitere la liceu 2018 se realizeaza conform ,,Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012”, aprobata prin OMECTS 4802/31.08.2010. Inscrierea in clasa a IX-a invatamant liceal preuniversitar de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere. 

 
ADMITERE LICEU 2018, BROSURA ADMITERE LICEU. Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
 
unde:
 
MA = media de admitere;
 
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;
 
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a"
 

Aveti mai jos si programul complet pentru admiterea la liceu in 2018.
 
Pregatirea admiterii la liceu 2018 
 
 
10 – 31 mai 2018  
 
Vor avea loc sedinte cu parintii si viitorii absolventi pentru prezentarea planului de scolarizare si a procedurilor de admitere.
 
8 iunie 2018
 
Unitatile de invatamant gimnazial vor transmite comisiei de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand: 
- mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a; 
- elevii corigenti; 
- elevii repetenti; 
- elevii exmatriculati 
- elevii cu situatia scolara neincheiata
 
11 iunie 2018
 
Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite Comisiei Nationale de Admitere baza de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata.
 
 
PROBELE DE APTITUDINI
 
10 – 11 mai 2018 

Se vor transmite anexele fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la problee de aptitudini.
 
14 – 15 mai 2018 

Inscrierile pentru probele de aptitudini.
 
16 – 18 mai 2018

Desfasurarea probelor de aptitudini.
 
22 mai 2018

Se vor afisa rezultatele probelor de aptitudini.
 
Se depun contestatiile la probele de aptitudini, acolo unde acest lucru e permis prin metodologie.
 
25 mai 2018

Se vor afisa rezultatele finale, in urma rezolvarii contestatiilor probelor de aptitudini.
 
Se va transmite in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana sau a municipiului Bucuresti, lista candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.
 
11 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal, care au organizat probele de aptitudini, listele candidatilor corigenti, repetenti, exmatriculati sau cu situatia scolara neincheiata, prin activarea rapoartelor respective in aplicatia informatica centralizata.
 
Comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational vor actualiza listele candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, eliminandu-i de pe liste pe cei corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata.
 
26 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 
27 iunie 2018

Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata.
 
 28 iunie 2018

Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.
 
Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 
PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA SAU MATERNA

10 – 11 mai 2018

Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.
 
14 – 15 mai 2018

Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna.
 
16 – 18 mai 2018

Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna.
 
22 mai 2018

Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna.

Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).
   
25 mai 2018

Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor.

Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata.

29 – 31 mai 2018

Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna.
 
6 iunie 2018

Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.
 
7 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor trimite in format electronic Centrului National de Admitere lista de candidati care au promovat proba de limba moderna sau materna si rezultatele acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestor date in aplicatia informatica centralizata.
 
 
REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR  ANULUI SCOLAR 2018 – 2019

29 iunie – 3 iulie 2018
 
Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.
 
Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.
 
30 iunie – 4 iulie 2018

Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.
Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.

4 iulie 2018

Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.

Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
  
9 iulie 2018

Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.
 
Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.
 
Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.
 
10 – 13 iulie 2018

Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.
 
13 iulie 2018

Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.

16 – 18 iulie 2018

Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.
 
A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT, PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR ANULUI SCOLAR 2018 – 2019
 
18 iulie 2018

Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.
 
3 septembrie 2018

Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.
 
4 – 5 septembrie 2018

Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.
 
3 – 6 septembrie 2018

Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.
 
7 septembrie 2018

Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.

Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

CALENDAR EXAMEN EVALUARE NAŢIONALĂ 2018:

19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor obtinute la evaluarea naţională înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018: Afişarea rezultatelor finale ale evaluării naţionale (limba si literatura romana, matematica, limba materna) după soluţionarea contestaţiilor

Anul trecut, aproximativ 77% dintre candidaţi (108.294) au obţinut medii peste 5, în timp ce 23% (32.418) au obţinut medii de 2, 3 sau 4. În urmă testelor la Limba şi literatura româna/ Limba Maternă şi la Matematică, 497 de elevi care au promovat clasa a VIII-a au obţinut media 10.

EVALUARE NAŢIONALĂ ROMÂNĂ. SUBIECTE şi BAREM la proba de limba şi literatura română a examenului de evaluare naţională 2018

Examenele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018 a început cu prima probă cea la limba şi literatura română. Elevii de clasa a VIII-a au primit, la prima probă a Evaluării Naţionale, cea la limba română, două texte la prima vedere pe baza cărora au avut de răspuns la mai multe cerinţe. De asemenea, au avut de povestit o întâmplare dintr-o cetate, dar şi o compunere prin care să demonstreze genul epic.

Primul subiect (textul la prima vedere) a fost un fragment din "Inocentii", de Ioana Parvulescu, pe caza căruia au avut de răspuns la şase cerinţe cum ar fi: motivarea folosirii cratimei, găsirea de sinonime sau modul de formare a cuvintelor. Rezolvarea punctului B pentru primul subiect necesita realizarea unei compuneri de minim 150 de cuvinte care sa argumenteze apartenenta la genul epic a textului dat.

Textul celui de-al doilea subiect a fost un extras din revista National Geographic Traveller: Adina Branciulescu, "Transilvania, din goana trenului".

Candidaţii au primit de rezolvat alte şase cerinţe pe baza acestui text, printre care au avut de precizat funcţia sintactică a anumitor cuvinte, să scrie două propoziţii subordonate sau să menţioneze genul şi cazul anumitor substantive.

De asemenea, elevii au mai avut de redactat o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută într-o cetate.

BAREM Primul subiect este notat cu 40 de puncte, iar cel de al doilea cu 36 de puncte. Elevii vor mai primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări şi alte 10 puncte din oficiu.

 

 

REZOLVARE SUBIECTE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018 LIMBA ROMÂNĂ

La primul subiect al examenului de evaluare naţională la limba şi literatura română, elevii au primit un text la prima vedere din "Inocenţii" de Ioana Pârvulescu, pe caza căruia au avut de răspuns la şase cerinţe.

"La prima cerinţă s-au cerut sinonime contextuale pentru două cuvinte din text: crengi şi întotdeauna. La îndemână era să răspundem cu <> şi <>. La cerinţa a doua era vorba despre rolul cratimei, care este acela de a asigura rostirea legată, de a evita hiatul, copiii ştiu cam ce este de răspuns aici. La următoarea cetinţă, li s-a ceut să precizeze modul de formare a cuvintelor <> şi <>, deci, este vorba despre o derivare cu sufix şi de o conversiune din adjectiv în adverb. Mai departe, se cereau două cuvinte care conţin hiat, avem acolo <> şi <>. De asemenea, au avut de scos din textul dat două idei principale sau secundare. Dacă textul este citit cu atenţie, nu văd ce probleme ar putea pune", a explicat Jolan Vasiliu, profesor de limba română.

Absolvenţii de gimnaziu au mai avut, la primul subiect, de argumentat că textul dat aparţine genului epic. Rezolvarea acestui punct este descrisa mai jos, astfel:

"Avem demonstraţia pe genul epic, din nou, o cerinţă accesibilă. Copiii trebuiau să definească genul epic şi să vină cu două trăsături pe care să le argumenteze pornind de la textul dat", a adăugat profesoara.

"La subiectul al doilea, avem ,de data aceasta, un text nonliterar cu primele cerinţe care solicită informaţii din text. Ele sunt relativ uşoare, doar că trebuie foarte multă atenţie în lectura textului şi în formularea răspunsului. Urmează cerinţele la gramatică. Avem două substantive la care se cer genul şi cazul: gărzii este genul feminin şi cazul genitiv, iar <> este genul neutru şi cazul acuzativ. La cerinţa a patra, sunt două cuvinte subliniate într-o frază, unde se cer atât funcţia sintactică, cât şi valoare morfologică, astfel, avem un predicat verbal exprimat prin verb predicativ şi un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal demonstrativ de identitate. Mai deprate, se cer două subordonate diferite din fraza dată, unde putem opta pentru atributivă sau circumstanţială de scop", a precizat Vasiliu.

De asemenea, pentru rezolvarea subiectelor elevii au mai avut de redactat o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută într-o cetate.

"Era de urmărit să existe într-adevăr o acţiune, o naraţiune, să existe o succesiune logică a faptelor şi să se precizeze contextul spaţio-temporal, numărul de cuvinte, La genul acesta de texte este foarte simplu de văzut cine redactează cu uşurinţă şi cine are dificultăţi. Sigur, contează foarte mult cum ne formulăm ideile, să nu facem greşeli de scriere, ortografie, punctuaţie. Toate acestea au punctaje, iar astfel de greşeli duc la scăderea notei", a subliniat Jolan Vasiliu.

"În concluzie, vreau să spun că au fost nişte subiecte de nivel mediu, care nu au reprezentat nicio surpriză, fiind vorba despre nişte cerinţe relativ accesibile", a mai spus profesoara de limba română.

Examenul a început la ora 09.00 şi a durat două ore.

Aproximativ 150.000 de elevi care au absolvit clasa a VIII-a s-au înscris la Evaluarea Naţională.

Pe durata examenului, sălile de clasă au fost supravegheate video şi audio.

EVALUARE NAŢIONALĂ MATEMATICĂ 2018. SUBIECTE ŞI BAREM LA PROBA SCRISĂ MATEMATICĂ. INFORMAŢIILE AU FOST PUBLICATE PE EDU.RO

Examenul la matematică de la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018 a avut loc miercuri în şcolile din toată ţara. Elevii clasei a 8-a au primit la matematică trei subiecte, fiecare fiind cotat cu 30 de puncte, 10 puncte fiind acordate din oficiu.

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ MATEMATICĂ 2018

INFORMATII UTILE EXAMEN EVALUARE NAŢIONALĂ

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. În funcţie de notele de la Evaluarea Naţională obţinută de elevii clasei a 8-a, va fi stabilită media de admitere la liceu. Astfel, media examenului va avea o pondere de 75%, iar media claselor V-VIII va conta în proporţie de 25% în vederea stabilirii notei finale de admitere la liceu.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Pentru sesizarea oricărei nereguli, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţie Tel Verde: 0800 801 100, la care se poate suna în perioada 11-15 iunie, între orele 08.00-16.00, de luni până joi, iar vineri, în intervalul 08.00 - 14.00.


loading...
Comenteaza // Vezi comentarii
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.8398
RON
03 Jun
noapte 10 °
zi 25 °
Ultimele joburi adaugate
24 H