Tichete sociale de Paşte 2023. S-a închis lista, când se pot ridica sumele date de primării

Românii cu venituri modeste primesc ajutor de la Guvern, fie pentru alimente, fie pentru plata facturilor, dar şi de la autorităţile locale cu ocazia marilor sărbători. Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

22 mart. 2023, 14:14
Tichete sociale de Paşte 2023. S-a închis lista, când se pot ridica sumele date de primării

Tichete sociale de Paşte 2023. Locuitorii din Slatina care au depus cereri pentru obţinerea tichetelor sociale de Paşte, acordate deja de şapte ani de Primăria Slatina, aşteaptă sărbătorile pentru a obţine micul ajutor bănesc şi în 2023.

Beneficiarii aceste măsuri de sprijin financiar sunt persoanele cu handicap grav sau accentuat şi pensionarii – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei pe lună.

Tichete sociale Paşte 2023. Banii intră pe card în zilele următoare
Pentru a beneficia de aceste tichete sociale, slătinenii trebuia să depună o cerere scrisă, însoţită de fotocopiile următoarelor documente:

• Tichete sociale de Paşte 2023 pentru pensionari:

–       documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;

–       act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal

–       act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;

• Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:

–       documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat;

–       act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal;

–       act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

Tichete sociale de Paşte 2023, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Tichete sociale de Paşte, se dau câte 200 de lei de la primărie pentru pensionari. „Dar din suflet pentru seniori”

Primăria acordă aceste tichete sociale de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (100 lei/ sărbătoare/ beneficiar) vor fi  primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.

Tichete sociale de Paşte 2023. Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, sunt amenajate nouă puncte de lucru unde se distribuie și se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, după cum urmează:

a) Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire:

– sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;

– Direcția Generala Economică: str. Toamnei, nr. 6;

b) Direcția  de Asistență Socială Slatina – 3 puncte de primire:

– sediu central – str. Frații Buzești, nr. 6;

– Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.

– Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;

c) Direcția Administrare Patrimoniu – 1 punct de primire – str. Unirii, nr. 2B;

d) Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);

e) Compania de Apă Olt – 1 punct de primire:

– Casieria din str. Artileriei, nr. 2;

f) Loctrans – 1 punct de primire:

– Casieria din b-dul A.I. Cuza.

Tichete sociale de Paşte 2023. Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale este disponibilă gratuit la cele nouă puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă prin mijloace electronice cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa [email protected]